Co badamy

Co badamy?

Działalność naukowa Instytutu mieści się w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Szczególny obszar zainteresowania stanowią zagadnienia informatologiczne (information science), a także bibliologiczne (book science) i bibliotekoznawcze (librarianship), w tym przede wszystkim:

 

  • Zarządzanie informacją: różne aspekty w wymiarze indywidualnym, zespołowym, organizacyjnym i szerzej - społecznym; procesy informacyjne - od pozyskiwania (też wyszukiwania) informacji, przez jej opracowanie, organizowanie, przetwarzanie i zabezpieczanie, do udostępniania i transferu; diagnostyka produktów, usług i systemów informacji, funkcjonowanie usług informacyjnych (w tym szczególnie infobrokeringu), logistyka informacji, zarządzanie danymi oraz narzędzia organizacji informacji, w tym szczególnie języki informacyjno-wyszukiwawcze i metadane.
  • Zachowania informacyjne człowieka i ich różne uwarunkowania: wybrane aspekty kultury informacyjnej, ekologii informacji czy kompetencji informacyjnych, a także problematyka technologii informacyjnych i komunikacyjnych z perspektywy ich użytkowników.
  • Komunikacja naukowa: różne aspekty, w tym funkcjonowanie repozytoriów akademickich i problematyka cyfrowych zasobów informacyjnych nauki.
  • Teoria i metodologia badań informacyjnych - z naciskiem na metody jakościowe.
  • Współczesne bibliotekarstwo, w tym szczególnie wykorzystanie nowych technologii i biblioteki cyfrowe.
  • Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej w aspekcie historycznym

 

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją