Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne

„Debiuty Bibliologiczno-Informatologiczne" to recenzowane internetowe czasopismo naukowe, publikowane z inicjatywy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Biblioteki Jagiellońskiej w ramach Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication?id=288497&tab=3. Misją rocznika jest próba utrwalenia najciekawszego dorobku naukowego absolwentów Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w Polsce, podejmujących zagadnienia bibliologiczne i informatologiczne.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Andrzej Linert
Zastępca redaktora naczelnego: prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk
Sekretarz redakcji: Dorota Rak (dorota.rak@uj.edu.pl)

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją