Kadra Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

 

Dr Aneta Januszko-Szakiel

adiunkt

telefon:
012-664-57-02

e-mail: aneta.januszko-szakiel@uj.edu.pl

Dyżury

 

Aneta Januszko-Szakiel, absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ (2000), studia podyplomowe z edukacji informatycznej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (2010). Stypendystka w Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji (2001-2004), stażystka w Niemieckiej Bibliotece Narodowej (2002) oraz Uniwersytecie Humboldta w Berlinie (2013).

Prowadzi badania w zakresie:
Długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych, brokeringu informacji, organizacji systemów informacyjno-wyszukiwawczych, zarządzania i trwałej ochrony surowych danych badawczych.

Publikacje:
Wykaz ważniejszych publikacji: Archiwizacja publikacji elektronicznych jako wyzwanie dla bibliotek – zarys problematyki. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej (2003). Open Archival Information System OAIS – standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych. Przegląd Biblioteczny (2005), Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w niemieckiej bibliotece narodowej. Przegląd Biblioteczny (2006), Wiarygodność archiwów cyfrowych. Przegląd Biblioteczny (2009), Problemy organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce. Przegląd Biblioteczny (2010), Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych i wydawniczych. Przegląd Biblioteczny (2011), Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych. Program dla polskich bibliotek. Przegląd Biblioteczny (2011), red. nauk. Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych. Kraków: Oficyna Wydawnicza (2013), (red, nauk. wspólnie z Sabiną Cisek) Zawód Infobroker. Polski rynek informacji. Warszawa: a Wolters Kluwer business (2015).

Zajęcia dydaktyczne:

  • źródła informacji, zarządzanie informacją w organizacji, infobrokering i wywiad rynkowy, transfer informacji w społeczeństwie, proseminarium, seminarium licencjackie

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją