Publikacje - dr hab. Wanda Pindlowa

Wydawnictwa zwarte

 1. Podstawy bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: Wybór tekstów. Wyd. 1. Kraków: Wydaw. UJ 1980 [współaut. Bednarska-Ruszajowa, K. i Kocójowa, M.].
 2. Poradnik metodyczny do nauki przedmiotu informacja naukowa. Kraków: Wydaw. UJ 1980.
 3. Podstawy bibliotekoznawstwa i informacji naukowej: Wybór tekstów. Wyd. 2 zm. Kraków: Wydaw. UJ 1982 [współaut. Bednarska-Ruszajowa, K. i Kocójowa, M.].
 4. Metodyka kształcenia użytkowników informacji naukowej pracujących zawodowo. Warszawa: CINTE 1983.
 5. Kształcenie studentów jako użytkowników informacji naukowej: Z pogranicza informatologii i pedagogiki. Kraków: Wydaw. UJ 1984.
 6. Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej: Działalność naukowa i dydaktyczna. Kraków: Universitas 1992 [współaut. Kocójowa, M.].
 7. The Department of Librarianship and Information Science at the Jagiellonian University: Guide. Cracow: Universitas 1992 [współaut. Kocójowa, M.].
 8. Informetria w nauce o informacji. Metody i problemy. Kraków: Universitas 1994.
 9. The Department of Librarianship and Information Science at the Jagiellonian University: Guide. Cracow: JU Press 1994 [współaut. Kocójowa, M.].

Redakcje książek

 1. Electronic Future of Academic Libraries / Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich. Kraków: JU Press 1997 [tekst równol. w j. ang. i pol.].
 2. Informacja - Wiedza - Gospodarka. Warszawa: PTIN 2001 [współred. Pietruch-Reizes, D.].

Artykuły i fragmenty prac zbiorowych

 1. Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej. W: Głombiowski, K. (i in.) (red.). Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego. Wrocław: ZNiO 1976, s. 35.
 2. System wyszukiwania informacji z zakresu metalurgii żelaza w Bibliotece Głównej AGH. Prz. Bibl. 1977, 4, s. 389-392.
 3. Szkolenie studentów jako użytkowników informacji naukowej w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ZIN 1977, 2, s. 136-145 [współaut. Czujowa, M.].
 4. Rola podręczników i literatury fachowej w permanentnym kształceniu społeczeństwa. W: Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej nt. "Rola informacji naukowej w ustawicznym kształceniu społeczeństwa". Poznań: UAM 1978, s. 1-12 [maszyn. powiel.].
 5. Z doświadczeń projektowania systemu rejestracji wypożyczeń i zwrotów w Bibliotece Głównej AGH. Prz. Bibl. 1978, 3, s. 317-321.
 6. Metody badań efektywności nauczania studentów jako użytkowników informacji naukowej: Ogólnokrajowa sesja naukowa nt. "Model biblioteki szkoły wyższej". Poznań: Wiedza o Kult. 1979, s. 1-25 [maszyn. powiel.].
 7. Problematyka i metody bieżącej bibliografii narodowej w Polsce. W: Seminar "Mestoto i ulogata na nacjonalnite bibliografii vo afirmacijata na kulturite vrednosti ne eden narod" 22-23 octombri 1979. Kraków-Skopje: [b.w.] 1979, s. 1-11 [maszyn. powiel.].
 8. Problematika i metodi nacjonalnate tekovna bibliografija vo Polska. Bibliotekarska Iskra 1980, s. 49-60.
 9. Alarm dla bibliotek. Życie Lit. 1981, 1, s. 8-9 [udział w dyskusji].
 10. Biblioteki. W: Sikora, M. (red.). Kronika Krakowa 1976-1977. Kraków: WL 1981, s. 120-123.
 11. Pobyt delegacji Biblioteki Jagiellońskiej w Skopje: (Wrażenia i refleksje). Biul. BJ 1982, 1-2, s. 159-165.
 12. Biblioteki. W: Sikora, M. (red.). Kronika Krakowa. 1978. Kraków: WL 1984, s. 101-103.
 13. Makroregionalny system informacji z zakresu ochrony środowiska: Koncepcja wstępna. Kraków: PAN Krak. 1984 [maszyn. powiel.].
 14. Międzynarodowe sympozjum "Wydawnictwa i biblioteki elektroniczne": (Essen, 29-30 sierpnia 1983). Prz. Bibl. 1984, 3-4, s. 443-447.
 15. Przygotowanie studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej do udziału w procesie kształcenia użytkowników informacji w bibliotekach szkół wyższych. W: Jarosz, A. i Piegza, M. (red.). Informacja naukowa a dydaktyka. Katowice: UŚ 1984, s. 7-34.
 16. Sviazi informatiki s pedagogikoj. W: INFOS 84. Zbornik zo 14 Informatickego Seminara Konaneho v dnoch 9-12 Aprila 1984 na Stribskom Plese. Bratislava: ALFA - Vyd. Tech. a Ekon. Lit. 1984, s. 155-165 [maszyn. powiel.].
 17. "Informediary" - nowe czasopismo z zakresu informacji. ZIN 1985, 2, s. 133-135.
 18. Elektroniczne czasopisma i systemy elektronicznego rozpowszechniania dokumentów. Prz. Bibl. 1985, 2, s. 227-238.
 19. Próba zastosowania podejścia systemowego do problemu kształcenia studentów jako użytkowników informacji naukowej. W: Jabłoński, Z. (red.). Z historycznych i metodologicznych problemów badań księgoznawczych i bibliotekoznawczych. Kraków: Wydaw. UJ 1985, s. 139-164.
 20. Biblioteka Alliance College - wrażenia z pobytu w Stanach Zjednoczonych. Bibliotekarz 1986, 10-11, s. 10-11.
 21. Nowe czasopismo dla bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej "British Journal of Academic Librarianship".  ZIN 1986, 2, s. 143-144.
 22. Biblioteka Narodowa w Chinach: (korespondencja z Pekinu). Por. Bibl. 1987, 9, s. 3-5, 19.
 23. Organizacja służb informacji i bibliotek w Chińskiej Republice Ludowej: Zarys ogólny. APID 1987, 6, s. 10-15.
 24. Problemy obučenija rabotajuščich potrebitelej informacii. W: FENTO Konferencyjne Materiały. INFORMACIJA 87. Warszawa: CINTE 1987, s. 62-71.
 25. Badania informetryczne wpływu informacji naukowej na inne nauki społeczne na podstawie piśmiennictwa polskiego.  ZIN 1988, 2, s. 22-54.
 26. Bibliografia prac Małgorzaty Stolzman. Biul. BJ 1988, 1/2, s. 11-13 [współaut. Bednarska-Ruszajowa, K.].
 27. Bibliometria i jej znaczenie dla badań nad książką. Stud. o Książ. 1988, s. 301-327.
 28. Kształcenie kadr dla służb informacji naukowej w Chińskiej Republice Ludowej. Por. Bibl. 1988, 1-2, s. 10-13.
 29. Zawód pracownika informacji naukowej w zmieniającym się świecie techniki. Olsztyn: WSP 1988, s. 67-76.
 30. Biblioteka Aleksandryjska - powrót do korzeni kultury: Odbudowa po dwu tysiącach lat. Por. Bibl. 1989, 1-2, s. 12-15.
 31. Kształcenie w zakresie informacji naukowej. W: Wojakowski, J. (red.). Kształcenie akademickie w zakresie księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej - przeszłość, przyszłość i teraźniejszość. Warszawa: UW 1989, s. 71-77.
 32. Wokół informetrii, bibliometrii i naukometrii. APID 1989, 1-2, s. 3-7.
 33. Bibliometria, informetria i scientometria - refleksje terminologiczne i wzajemne relacje. W: Kocójowa, M. (red.). Z problemów metodologii i dydaktyki bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1990, s. 63-73.
 34. Hiperteksty, multi i hipermedia. Biul. Inform. MBP Krak. 1990, 4, s. 51-66.
 35. Jubileusz 40-lecia londyńskiej "Oficyny Poetów i Malarzy" w Krakowie. Ruch Lit. 1990, 6, s. 471-474 [współaut. Kocójowa, M.].
 36. Nowy budynek starożytnej Biblioteki Aleksandryjskiej. Por. Bibl. 1990, 4-5, s. 12-14.
 37. Informatyka w programach studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Prz. Bibl. 1991, 3/4, s. 265-273.
 38. Systemy ekspertowe w badaniach nad książką. W: Kocójowa, M. (red.). Książka polska w okresie zaborów: Wybrane problemy metodologii i dydaktyki bibliologii, bibliotekoznawstwa i informatologii. Kraków: Universitas 1991, s. 75-104.
 39. Pożegnanie z londyńską "Oficyną pod Mostem". Biul. Inform.-Instr. MBP Krak. 1992, 2, s. 39-44 [współaut. Kocójowa, M.].
 40. Dokąd zmierzają biblioteki we współczesnym świecie czyli sympozja w Essen (Niemcy). W: Kocójowa, M. (red.). Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1993, s. 221-222.
 41. Nowa generacja systemów komunikacji: Hiper-teksty, hiper- i multimedia. W: Kocójowa, M. (red.). Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1993, s. 119-130.
 42. Nowa szansa uzyskiwania pełniejszej informacji czyli hiperteksty i multimedia. W: Materiały z konferencji "Zastosowanie mikrokomputerów w informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej". Gliwice 23-24 XI 1993. Gliwice: Inst. Met. Nieżel. 1993, s. 1-11 [maszyn. powiel.].
 43. Sprawozdanie z działalności Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy i Dokumentalistów Dyplomowanych w kadencji 1989-1991. Prz. Bibl. 1993, 1/2, s. 119-121.
 44. Wypowiedź na temat nowej ustawy bibliotecznej: Forum dyskusyjne nt. Na jaką ustawę o bibliotekach czekamy? Prz. Bibl. 1993, 2/3, s. 161-182. [głos w dyskusji].
 45. Z kontaktów międzynarodowych Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ w roku akademickim 1991/1992. W: Kocójowa, M. (red.). Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1993, s. 229-233.
 46. Ekspertines sistemos. Inform. Mokslai 1994, 1, s. 57-68.
 47. Kraków Poland's Ancient Capital and Its Institutions of Higher Education. Pol. Art Club Buffalo Monthly Bull. 1994, 4, p. 4-8.
 48. Biblioteka wirtualna a przyszłość służb informacyjnych w bibliotekach uczelnianych. W: Materiały III Forum Informacji Naukowej i Technicznej, Jastrzębie Zdrój 29.05-2.06.1995. [b.m.w.]: PTIN 1995, s. 260-266.
 49. Czy bariera językowa w przekazie informacji naukowej jest równocześnie barierą demokracji?. W: Kocójowa, M. i Bobinski, G.S. (red.). Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Kraków: Wydaw. UJ 1995, s. 95-106.
 50. Kształcenie bibliotekarzy w zakresie źródeł informacji naukowej o ochronie środowiska. PTiNT 1995, 4, s. 37.
 51. Librarianship and Information Science: Education and Library Staff Training in Poland. In: Kocójowa, M. i Altenberger, A. (eds.). Modern Libraries and Librarianship in Poland. Kraków: PTB 1995, p. 16-21 [współaut. Kocójowa, M.].
 52. New Outlook for the LIS Program: The breaking of Psychological Barriers in Libraries while Introduction New Technology. In: EUCLID International Conference Improved Practice and Integrated Skills in the LIS Field. Kopenhagen 21-22 November 1995. Kopenhagen: EUCLID/FID/ET 1995, p. 1-5 [współaut. Kocójowa, M.].
 53. Nowy kierunek studiów podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim. PTINT 1995, 1, s. 36-37.
 54. Polish Libraries at Present. In: Kocójowa, M. i Altenberger, A. (eds.). Modern Libraries and Librarianship in Poland. Kraków: PTB 1995, p. 7-11 [współaut. Kocójowa, M.].
 55. The System of Education in Poland. In: Kocójowa, M. i Altenberger, A. (eds.). Modern Libraries and Librarianship in Poland. Kraków: PTB 1995, p. 12-15.
 56. Z kontaktów międzynarodowych Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ w latach 1993-1994. W: Kocójowa, M. i Bobinski, G.S. (red.). Rola bibliotek w rozwoju demokracji. Kraków: Wydaw. UJ 1995, s. 171-180.
 57. Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich: Omówienie konferencji odbytej w grudniu 1995 r. w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej IFP UJ. PTINT 1996, 2, s. 38-40.
 58. Informetria w nauce o informacji. Metody i problemy [omówienie]. ZIN 1995, 1/2, s. 97-99
 59. Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich. Acta Univ. Iagell. 1996, 5, s. 12-13.
 60. Democracy in Libraries - What Does it Mean?: Referat na konferencji międzynarodowej "Information and Restructuring for Democracy" zorganizowanej przez UW, Centrum Informatyki UW, oraz Emporia State University. Uniwersytet Warszawski 5-7 XI 1997. Warszawa 1997 [dok. elektr.]
 61. Foreword by the Editor. In: Pindlowa, W. (ed.) Electronic Future of Academic Libraries / Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich. Kraków: JU Press 1997, p. 7-9.  [w j. pol. s. 107-109].
 62. Informacja i przebudowa dla demokracji: Międzynarodowa konferencja, Warszawa 5-7 listopada 1997. PTiNT 1997, 4, s. 33-36.
 63. Informacje o Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej oraz o Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Kocójowa, M. (red.). Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Kraków: Wydaw. UJ 1997, s. 203-212 [współaut. Kocójowa, M.].
 64. Luksemburg: Konferencja nt. szarej literatury [cz. I]. PTINT 1997, 3, s. 40-42.
 65. Luksemburg cz. II: Konferencja nt. szarej literatury. PTINT 1997, 4, s. 28-29.
 66. Podsumowanie Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej w Zakopanem 3-5 września 1997 rok. PTINT 1997, 3, s. 14-15.
 67. Polish Experiences in Continuing Education for Librarians. In: Ward, L. i Weingand, D.E. (eds.). Human Development: Competencies for the Twenty-First Century. Papers from the IFLA CPERT Third International Conference on Continuing Professional Education for the Library and Information Professions. M�nchen: K.G. Saur 1997, p. 374-377 [współaut. Kocójowa, M.].
 68. Introduction. In: Pindlowa, W. (ed.). Electronic Future of Academic Libraries / Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich. Kraków: JU Press 1997, p. 13-14 [w j. pol. s. 115-116].
 69. Szara literatura w Polsce 1997. Kraków: Ośr. Przetw. Inform. Nauk. w Warszawie 1997 [maszyn. powiel.].
 70. Szkolenie dla potrzeb bibliotekarstwa i informacji naukowej. W: Projekt poprawy polskiego systemu bibliotek szkół wyższych poprzez rozwój strategii doradztwa. Kielce-Ameliówka 17-19 marca 1997. Kielce: Bibl. Gł. Politech. Świętokrz. 1997, s. 45-53.
 71. The Institute of Librarianship and Information Science, The Jagiellonian University (ILIS UJ). In: Pindlowa, W. (ed.). Electronic Future of Academic Libraries / Elektroniczna przyszłość bibliotek akademickich. Kraków: JU Press 1997, p. 96-105 [współaut. Kocójowa, M.] [w j. pol. s. 204-213].
 72. The Role of Internet in the Education of Network LIS Professionals in Poland. FID News Bull. 1997, 2, p. 64-66 [współaut. Kocójowa, M.].
 73. Współpraca Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ z biblioteką uniwersytecką w Essen. Prz. Bibl. 1997, 1, s. 115-117.
 74. Biblioteki sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego wobec automatyzacji. W: Materiały na Międzynarodowej Konferencji "Współpraca bibliotek naukowych w procesie automatyzacji". Warszawa: SBP 1998, s. 131-145 [współaut. Znamierowska, B.].
 75. Helena Jarecka. Artykuł wspomnieniowy. Prz. Bibl. 1998, 2/3, s. 265-267.
 76. Information Technology in the Process of Transforming Democracy. Newsl. Intern. Relat. Cent. JU 1997/1998 [wyd. 1998], 5, p. 12-13.
 77. Kształcenie i doskonalenie kadry informacyjnej. W: IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane' 97 "Rola informacji naukowej i technicznej w dobie dostosowania gospodarki kraju do wymagań Unii Europejskiej". Zakopane 2-5 września 1997 [b.m. i w.] 1998, s. 21-27.
 78. Przygotowanie nauczycieli informacji naukowej w Uniwersytecie Jagiellońskim. W: Jarowiecki, J. (red.). Nauczyciel. Bibliotekarz. Przygotowanie do zawodu. Kraków: WSP Krak. 1998, s. 151-155.
 79. Technika w informacji naukowej. W: Ścibor, E. (red.). Informacja naukowa w Polsce. Tradycja i współczesność. Olsztyn: WSP 1998, s. 171-195.
 80. The Role of Professional and Academic Associations in the Development of Professional Ethics and the Understanding of the Mission that Libraries and Information Centers Schould Fullfill. In: Twenty-First Century Information Society: The Role of Library Associations. Proceedings of the Conference (Budapest, 10-13 May 1998). [Budapest]: Open Society Institute 1998, p. 75-79.
 81. Udział przedstawicieli Instytutu BiIN UJ w międzynarodowym forum nt. przemian edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej w latach 1994-1997. W: Kocójowa, M. (red.). Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 226-232 [współaut. Kocójowa, M.].
 82. Unia Europejska a kształcenie wyższe bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w Polsce. W: Kocójowa, M. (red.). Światowa strategia edukacji bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1998, s. 141-146.
 83. Changes in Continuing Education. In: Informacijos Mosklai. Mokslo dorboi. Vilniaus: Universitetas 1999, p. 159-166.
 84. Informacja naukowa w komunikowaniu. W: Kocójowa, M. (red.). Zarządzanie i komunikowanie: tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 131-148.
 85. Informacje o Instytucie BiIN UJ. W: Kocójowa, M. (red.). Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 208-218 [współaut. Kocójowa, M.].
 86. Information about Institute of Librarianship and Information Science and the Faculty of Management and Communication at the Jagiellonian University. W: Kocójowa, M. (red.). Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 219-223 [współaut. Kocójowa, M.].
 87. Kształcenie specjalistów informacji w programie nauczania Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Drzewiecki, M. i Puchalski, J. (i in.). Informacja naukowa a dydaktyka: Międzynarodowa Konferencja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej Gdańsk 10-12 czerwca 1999 r. Warszawa: INSB UW 1999, s. 127-136.
 88. Stanisław Grzeszczuk (1934-1999). Prz. Bibl. 1999, 3, s. 241-242.
 89. Studia podyplomowe BiIN w aspekcie Unii Europejskiej. W: Kocójowa, M. (red.). Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 93-94.
 90. Studium Podyplomowe Informacji Naukowej. W: Kocójowa, M. (red.). Edukacja permanentna bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej w międzynarodowej perspektywie. Kraków: Wydaw. UJ 1999, s. 122-123.
 91. The Jagiellonian University Library Network in Relation to the Process of Automation. In: Woźniak, J. i Miller, R. C. (eds.). Warszawa: SBP 1999, p. 136-150 [współaut. Znamierowska, B.].
 92. The Need of a Digital Library for LIS Research in Poland. W: COLIS 3. Digital Libraries: Interdisciplinary Concepts, Challenges and Opportunities. Zagreb: Lokve 1999, s. 322-328 [współaut. Kocójowa, M.].
 93. Wprowadzenie komputeryzacji i informacji do nawiązywania współpracy bibliotek: Współpraca bibliotek naukowych w zakresie automatyzacji. Międzynarodowa konferencja, Kraków, 16-19 listopada 1998. PTINT 1999, 1, s. 39-41.
 94. Wykorzystanie technologii elektronicznego przetwarzania w procesie informacji i komunikacji naukowej. Zag. Naukozn. 1999, 1, s. 79-85.
 95. BOBCATSSS "ACCESS 2000" w Krakowie. PTINT 2000, 1, s. 49-51.
 96. BOBCATSSS - ACCESS 2000 (Kraków, 24-26 stycznia 2000 r.). Prz. Bibl. 2000, 1/2, s. 91-93.
 97. Czy technika, która obecnie wspomaga komunikację między ludźmi doprowadzi do upadku zawodu bibliotekarza - pracownika informacji. EBIB 2000, 9 [dok. elektr.] http://ebib.oss.wroc.pl/arc/e009-03.html
 98. Grey literature as an information source for small and medium-sized business. W: Konferencja międzynarodowa - VIII Międzynarodowe Seminarium Informacji Naukowej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, 11-12 X 1999. Warszawa: OPI 1999 [druk 2000], s. 47-53 [współaut. Cisek, S.].
 99. Informacja naukowa i techniczna. Rok 2000 i dalej ... W: Pietruch-Reizes, D. (i in.) (red.). Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. V Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Zakopane 18-21 października 1999. Warszawa: PTIN 2000, s. 9-20.
 100. Kształcenie uniwersyteckie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego. Cz. I: Zmiany w kształceniu uniwersyteckim w ostatniej dekadzie XX wieku. W: Pietruch-Reizes, D. (red.). Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych. Warszawa: PTIN 2000, s. 55-58.
 101. Model absolwenta studiów w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Profesjonaliści informacji w społeczeństwie informacyjnym. 13-14  listopada 2000 r. Materiały konferencyjne. Warszawa: IINiSB UW, OPI 2000, s. 75-82.
 102. Nowa siedziba Biblioteki Uniwersytetu w Lexington. Prz. Bibl. 2000, 4, s. 309-312.
 103. Partnerzy w kraju i na świecie. W: Kocójowa, M. (red.). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 27-54.
 104. Spis partnerów w kraju i na świecie (1974-2000. W: Kocójowa, M. (red.). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 272-278 [współaut. Gawarecki, W.].
 105. Ścieżki, "infostrady" oraz rozdroża informacji naukowej. W: Kocójowa, M. (red.). Biblioteka i informacja w komunikowaniu. Kraków: Wydaw. UJ 2000, s. 93-102.
 106. Biblioteki specjalne w Unii Europejskiej. W: Polskie bibliotekarstwo w perspektywie wejścia do Unii Europejskiej. Warszawa: SBP 2001, s. 68-78 [dostępny także w postaci dok. elektr.: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/25/pindlowa.html]
 107. COINE (Cultural Objects in Networked Environments). News Letter / International Relations Office Jagiellonian University 2001, 16, p. 11.
 108. Informacja naukowa i techniczna. Rok 2000 i dalej ... Bibliotekarz Podlaski 2001, 2, s. 10-21 [przedruk poz. 99].
 109. Badania statystyczno-analityczne czasopism polskich z zakresu informacji naukowej. Zag. Naukozn. 2002, 1-2, s. 103-111 [współaut. Krakowska, M.].
 110. High-quality in information services to user as the fundamental necessity for building a modern information society in the European Union, EBIB 2002, 2 [dok. elektr.] http://ebib.oss.wroc.pl/english/grant/pindlowa.php
 111. Jakość usług informacyjnych jako warunek tworzenia nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej. Bibliotekarz Podl. 2002, 4, s. 125-129 [dostępny także w postaci dok. elektr.: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/pindlowa.php]
 112. Case study connected with Poznan Consortium Scientific Libraries – problems of digitalization of sources. The Social and Economic Inclusiveness: the  Role of the Cultural and Memory Organisations. In: Interim Report to the Directorate General Information Society 2003 [dok. elektr.] Access only for the ECOTEC and the Group of Experts European Commission.
 113. Case study dealing with Business School – Saint Louis University in Nowy Sacz, Poland because of the acitivity of University Library connected with art Gallery. The Social and Economic Inclusivness: the  Role of the Cultural and Memory Organisations. In: Interim Report to the Directorate General Information Society 2003 [dok. elektr.] Access only for the ECOTEC and the Group of Experts European Commission.
 114. Edukacja na odległość a biblioteki publiczne i parafialne. W: Kocójowa, M. (red.). Edukacja na odległość. Nowe technologie w informacji i bibliotekarstwie. Kraków: Wydaw. UJ 2003, s. 164-168.
 115. Elektroniczna informacja o obiektach kultury w programach Unii Europejskiej. W: Banacka, M. (red.): Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie. Warszawa: Wydaw. SBP 2003, s. 102-107.
 116. Trends in information science in Poland; bibliometric analysis. In: Bibliometric Analysis in Science and Research. Applications, Benefits and Limitations. 2nd Conference of  the Central Library. Conference Proceedings. Jülich 5-7 November 2003. Forschungszentrum Jülich in der Helmholtz Gemeinschaft. Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Bibliothek/Library Band/Volume 11, p. 195-204.
 117. Czy dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych jest wystarczającym warunkiem przynależności do społeczeństwa informacyjnego? Sytuacja człowieka w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Pietruch-Reizes, D. i Babik, W. (red.). Usługi – Aplikacje – Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PTIN 2004, s. 202–217.
 118. Magia nazwy. Czy trzeba zmienić nazwę zawodu bibliotekarza, aby społeczeństwo odkryło na nowo walory tej profesji?. [W:] Heska-Kwaśniewicz, T. (red.) i Pietruch- Reizes, D. (współpr.). W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu. Katowice: Wydaw. UŚ 2004, s. 169–173.
 119. Podstawy informacji naukowej w programach kształcenia wyższego dla archiwistów. Archeion 2003, 105 [druk 2004], s. 79–84.
 120. Kilka refleksji nad kierunkiem rozwoju bibliometrii. Zag. Naukozn. 2005, 1, s. 49-55.
 121. Obiekty kultury w środowisku sieciowym. W: Kocójowa, M. (red.). Informacja o obiektach kultury i Internet. Kraków: IINiB UJ 2005. Seria: ePublikacje Instytutu INiB UJ, 1 [CD-ROM].
 122. Rola biblioteki w procesie e-włączania i e-wyłączania społecznego. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? [materiały z Konferencji Międzynarodowej organizowanej przez Bibliotekę Główną Politechniki Łódzkiej 19-21 czerwca z okazji jubileuszu powstania biblioteki]. Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej 2006, s. 45-50.

Recenzje

 1. Pelcowa, J. Polskie normy bibliograficzne. Warszawa: SBP 1977. Rec.: Prz. Bibl. 1980, 4, s. 405-409 [współaut.: Kocójowa, M.].
 2. Helal, A.H. i Weiss, J.W. (eds.). Future of Online Catalogues. Essen: Gesamthochschulbibl. 1986. Rec.: Komputeryzacja bibliotek. Prz. Bibl. 1988, 1, s. 67-73.
 3. Helal, A.H. i Weiss, J.W. (eds.). International Library Cooperation. 10th Anniversary Essen Symposium 19 October - 22 October 1987. Essen: Gesamthochschulbibl. 1988. Rec.: Międzynarodowa współpraca bibliotek. Prz. Bibl. 1989, 3, s. 265-269.
 4. Cybulski, R. Książka na świecie. Wrocław: ZNiO 1991. Rec.: Prz. Humanist. 1993, 2/3, s. 138-139.
 5. Sordylowa, B. Z problematyki bibliotek i informacji naukowej. Warszawa: Bibl. PAN 1997. Rec.: Zag. Naukozn. 1997, 4, s. 502-503.
 6. Wormell, I. Success Factors for Fee-Based Information Services. Nordinfo 1996. Rec.: Jak sprzedać informację. PTINT 1997, 1/2, s. 75-76.
 7. Wormell, I. The International Impact of Scientific Journals - How "International" the International Journals Are? The Analysis of the Geographical Distribution of Authors Citations and Subscribtions for Seven Selected CIS Journals. CIS Report 7. Royal School of Librarianship. Denmark, Copenhagen [1998]. Rec.: Międzynarodowość czasopism naukowych. PTINT 1998, 2, s. 30-32.

Tłumaczenia

 1. Sever, S. Edukacja bibliotekarzy w Izraelu. Tł. z j. ang. W: Kocójowa, M. (red.). Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1993, s. 51-59.
 2. Loughridge, B. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu biblioteką uczelnianą. Tł. z j. ang. W: Kocójowa, M. (red.). Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1993, s. 97-105.
 3. Mačiavičiute, E. Specyfika nauczania bibliografii w Uniwersytecie Wileńskim. Tł. z j. ros. W: Kocójowa, M. (red.). Nowe kierunki w dydaktyce i metodologii bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Kraków: Wydaw. UJ 1993, s. 79-85.

Audycje

 1. Nowoczesne środki techniczne w bibliotekach. Kraków: Progr. lokalny PR 1984.
 2. Najmłodsi czytelnicy i użytkownicy informacji. Książka i czytelnik. Warszawa: IV Progr. Ogólnopol. PR 1985.
 3. Inna rola książki - biblioterapia. Warszawa: IV Progr. Ogólnopol. PR 23 kwiecień 1992.
 4. Elektroniczna informacja w programach studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ. Program regionalny TVP, Kraków 25 stycznia 1996.

Changing of Users of on-line Systems and Multimedia. Wypowiedź na wideo-konferencji USA-Polska zorganizowanej przez The Rutgers University, New Jersey oraz Wydział ZiKS UJ. Kraków: Konsulat Amerykański 30 X 1997 [dok. elektr.] http://www.usconsulate.krakow.pl

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją