Kadra Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Dr Monika Krakowska

adiunkt

telefon:
012-664-58-03

e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl

Dyżury

Absolwentka BIN UJ, specjalista w zakresie informatologii 

Prowadzi badania w zakresie:

zachowań informacyjnych, afektywnych i normatywnych procesów informacyjnych, kultury informacyjnej i kontekstu information literacy, zarządzania informacją, cyfrowych zasobów.

Publikacje:

współredaktor monografii Biblioteki cyfrowe (Warszawa 2012), autorka i współautorka artykułów, do najważniejszych należą:
Modele mentalne użytkowników bibliotek cyfrowych (Warszawa, 2012), Wpływ modeli mentalnych i czynników afektywnych na kryteria oceny jakości bibliotek cyfrowych (Warszawa, 2013), Information seeking behaviour of mathematicians: scientists and studenst (współaut. Sapa, Remigiusz, Janiak, Małgorzata, Inf.Research 2014)Zachowania informacyjne w monografii Nauka o informacji (Warszawa 2016), Diagnozowanie rozwiązań w zakresie zarządzania informacją w organizacji z perspektywy teorii information grounds i zachowań normatywnych (Kraków 2017). 

Wykaz publikacji.

Zajęcia dydaktyczne:                     

Broker i analityk informacji, Infobrokering i wywiad rynkowy, Menedżer zasobów informacyjnych, Information literacy in context, Usługi i produkty informacyjne, Zachowania informacyjne, Zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową, Warszataty z kompetencji informacyjnych w miejscu pracy.

 

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją