Kadra Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

 

 

asystent

telefon:
012-664-57-03

e-mail: dorota.rak@uj.edu.pl

Dyżury

Short bio
MA in information and library science from the Jagiellonian University, PhD in information and book science from the Jagiellonian University (thesis: “Informative and scientific functions of podhalanica in the Archive of the Ethnographic Museum in Cracow”).

Research interests
- information management of the GLAM sector
- seniors and their competencies in information space
- Public Relation and connection with information

The most important publications
1.    Rak, Dorota (2015). Informacja teatralna w nowych mediach (Theatrical information in new media - text only in Polish, abstract in English). Media, Kultura, Komunikacja Społeczna, 11(4), 29–45. Retrieved from http://uwm.edu.pl/mkks/wp-content/uploads/02_Rak-D.pdf
2.    Rak, Dorota (2017). Wpływ kompetencji informacyjno-cyfrowych a proces indywidualnego zarządzania informacją wśród seniorów (The impact of information and computer literacy on senior citizens' personal information management - text only in Polish, abstract in English). In: Sapa, Remigiusz (ed.). Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 449-461.
3.    Rak, Dorota; Petrowicz, Marcin; Pokojska, Weronika (2016). Potrzeby szkoleniowe i kompetencje seniorów w zakresie korzystania z internetu (The training needs and competencies of older people in the use of internet - text only in Polish, abstract in English). In: Cisek, Sabina (ed.). Inspiracje i innowacje : zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, s. 127-145.

Teaching
i.a.:
Identity management in the digital environment
Scientific and professional terminology of library and information science in English
PR and information transfer strategies
Information sources
Computer workshop for seniors

 

Contact

Terminarz sesji letniej

Institute of Information and Library Science

 

address:

30-348 Kraków,

ul. prof. Łojasiewicza 4,

tel. +48 12 664-55-30

fax: +48 12 664-58-54

www: http://www.inib.uj.edu.pl

e-mail: inib@uj.edu.pl

Ogłoszenia
Studia podyplomowe
Linki