Harmonogramy zajęć

Studia stacjonarne w IINiB UJ

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

Studia stacjonarne II stopnia: 

 

Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia

 

 

Wszystkie pytania dotyczące harmonogramu studiów stacjonarnych proszę kierować do dr Agnieszki Długosz-Pysz (a.dlugosz@uj.edu.pl)

Harmonogramy mogą ulec zmianie

Contact

Terminarz sesji letniej

Institute of Information and Library Science

 

address:

30-348 Kraków,

ul. prof. Łojasiewicza 4,

tel. +48 12 664-55-30

fax: +48 12 664-58-54

www: http://www.inib.uj.edu.pl

e-mail: inib@uj.edu.pl

Ogłoszenia
Studia podyplomowe
Linki