Instrukcje regulaminy Instytutu Studiów Informacyjnych

Prace i egzaminy licencjackie

Zasady egzaminu licencjackiego dla studentów zarządzania informacją (pełny tekst - docx)

Zasady egzaminu licencjackiego dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/13 (pełny tekst - doc)

Zasady egzaminu licencjackiego dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/13 i w latach następnych (pełny tekst - doc)

Prace licencjackie. Instytutu Studiów Informacyjnych UJ (pełny tekst - docx)

Formularz recenzji pracy licencjackiej - (pełny tekst - docx)

Prace i egzaminy magisterskie

Prace magisterskie. Instrukcja Instytutu Studiów Informacyjnych UJ - (pełny tekst - docx)

Egzamin magisterski -  zasady - (pełny tekst - doc)

Formularz recenzji pracy magisterskiej - (pełny tekst - docx)

Wzór strony tytułowej po angielsku - (pełny tekst - docx)

Składanie prac dyplomowych

Procedura (pełny tekst - doc)

Oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy magisterskiej (pełny tekst - doc)

 

Wnioski o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych - ważne od 01.10.201 r.

Studia lub wznowienie od roku 2019 2020

Studia lub wznowienie od roku 2019 2020 ang

Studia przed rokiem 2019 2020

Studia przed rokiem 2019 2020 ang

 

Badanie absolwenta

Prosimy o wypełnienie ankiety, informacje pod adresem:

www.jakosc.uj.edu.pl/absolwent/formularz

oraz o dostarczenie wydrukowanego egzamplarza do sekretariatu ISI.

Zasady dotyczące studiów

Zasady wpisu 50-punktowego na kolejny rok studiów (pełny tekst - doc)

Zasady udzielania zgody na indywidualny tok studiów (ITS) (pełny tekst - doc), załącznik

Zasady podejmowania dodatkowego kierunku studiów (pełny tekst - doc)

Zasady przeniesienia z innej uczelni  (pełny tekst - doc), załącznik

Zasady egzaminowania w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ (pełny tekst - doc)

Zasady obliczania średniej z danego roku i całego roku studiów (pełny tekst - doc)

Zasady wyborów wykładów monograficznych w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ przez studentów II stopnia (pełny tekst - pdf)

Ocena studentów WZiKS:

Ogólne zasady oceniania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pomoc materialna:

Informacje

Kredyty

Contact

Terminarz sesji letniej

Institute of Information and Library Science

 

address:

30-348 Kraków,

ul. prof. Łojasiewicza 4,

tel. +48 12 664-55-30

fax: +48 12 664-58-54

www: http://www.inib.uj.edu.pl

e-mail: inib@uj.edu.pl

Ogłoszenia
Studia podyplomowe
Linki