Projects and Grants

HaZarD: Harmonization of Education Management at the Jagiellonian University in Kraków (2013-2014)

 

Jagiellonian Library 1775-1918.

A research project realised in cooperation with a few other institutions in the years 2011-2016.

 

SYNAT – System of Science and Technology: „Establishment of the universal, open, hosting and communication, repository platform for network resources of knowledge to be used by science, education and open knowledge society" (2010-2013)

 

EMPATIC: Empowering Autonomous Learning Through Information Competencies.

An international project realised by five centres from Greece, Poland, Great Britain, Italy, and Turkey (2010-2011).

 

EURIDICE: European Recommended Materials for Distance Learning Courses for Educators.

An international project realised in the years 2005-2007.

 

COINE: Cultural Objects in Networked Environments.

An international project realised in the years 2002-2004

Projekt realizowany na zamówienie Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Głównym celem audytu jest zdobycie wiedzy na temat aktualnego stanu zasobów i procesów informacji instytucjonalnej UJ oraz sformułowanie zaleceń dla projektowania i zbudowania zintegrowanego systemu informacyjnego Uniwersytetu oraz sprawnego nim zarządzania w przyszłości. Wykonawcy: pracownicy i doktoranci IINiB UJ. Kierownik: dr hab. Remigiusz Sapa. Termin realizacji: 01.10.2014-30.04.2015.

HaZarD: Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 2013-2014. (link: http://www.cbsw.uj.edu.pl/projekt-hazard)

Contact

Terminarz sesji letniej

Institute of Information and Library Science

 

address:

30-348 Kraków,

ul. prof. Łojasiewicza 4,

tel. +48 12 664-55-30

fax: +48 12 664-58-54

www: http://www.inib.uj.edu.pl

e-mail: inib@uj.edu.pl

Ogłoszenia
Studia podyplomowe
Linki