Ogłoszenia studiów stacjonarnych

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska będzie nieobecna w dniach 17-18.10.19.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Marek Deja odwołuje zajęcia w dniach 22-23.10.2019 z powodu udziału w konferencji. Dyżury w tym czasie odbywają się bez zmian.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ będzie nieobecna w dniu 14.10.2019.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Sabina Cisek odwołuje zajęcia w dniu 10.10.2019

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniach od 9.10 do 17.10 (z wyjątkiem piątku 11.10, kiedy sekretariat będzie zamknięty) sekretariat studencki będzie otwarty w godzinach 12.00-14.00.  W dniu 14.10.2019 sekretariat będzie zamknięty.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 09.10.2019 dyżur dr Doroty Rak odbędzie się w godzinach 15.00-16.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 9 na 16 października 2019, godz. 10.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 09.10.2019 dyżur dr Januszko-Szakiel zostaje przeniesiony na godzinę 13.00-14.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna do 23.10.2019

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Lechowski przenosi dyżur z 2 na 3 października godz. 10-12

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga 1 rok II stopnia

Szanowni Państwo,

Spotkanie z opiekunem roku, dr Korycińską odbędzie się w czwartek 3.10.19, godz. 9.30-9.45, sala 0.313.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Od dnia 01.10.19 sekretariat ds. studenckich przyjmuje strony w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek 10-14, środa 9-13, piątek: dzień wewnętrzny, nieczynne.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok I stopnia

Szanowni Państwo,

Spotkanie organizacyjne z mgr Markiem Deją odbędzie się w dniu 01.10.2019 w godzinach 09:00-10:00, sala 0.313.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok I stopnia

Szanowni Państwo,

Spotkanie organizacyjne z dr Rak odbędzie się w dniu 1.10.2019 w godzinach 13.00-14.00, sala 0.313.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga III rok I stopnia

Szanowni Państwo,

Zebranie organizacyjne z dr Jaskowską odbędzie się w środę 02.10.2019 o 13.05 w Sali 3.121

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok II stopnia

Szanowni Państwo,

Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się 2.10.19 o godz. 13.00 w sali 2.122

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniach 16.09.-11.10.2019 r. trwa dodatkowa rekrutacja na SEMESTR LETNI w roku akademickim 2019/2020 na wyjazdy stypendialne do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Terminarz rekrutacji:

16.09.-11.10.2019 r. – czas trwania II Rekrutacji

12 -17.10.2019 r. – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani:

- podjęciem studiów z zarządzania informacją w jednym z zagranicznych ośrodków, z którymi INIB UJ podpisał bilateralne umowy, m.in. w Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii lub Niemczech,

- realizowaniem kursów z:między innymi zarządzania informacją (m.in. uczelnie w Grecji, Chorwacji), zarządzania w międzynarodowym biznesie (International Business management,Ateny), modeli zarządzania i organizacji wiedzy (Knowledge Organization and Representation, Madryt), laboratorium z wizualnej komunikacji (Visual Communications, Stuttgart) lub tworzenia i oceny systemów i technologii sieciowych (Introduction to Network Systems and Technologies, Zadar), etc.

i wieloma, innymi ciekawymi kursami,

- poznaniem różnorodnych metod kształcenia, odnalezieniem się w międzynarodowym gronie studentów, poznaniem także kulturowo innego państwa Unii Europejskiej,

wówczas należy złożyć wniosek w systemie USOS do dn. 11.10.2019 (do godz. 23:59). Wszystkie dodatkowe informacje, odnośnie do uczelni, zasad, kryteriów kwalifikacji, etc. dostępne są tutaj.

W programie mogą wziąć udział studenci studiów I stopnia (studenci 1 roku są wyłączeni z rekrutacji z uwagi na kryterium średniej ocen), jak i II stopnia (kryterium średniej ocen dla studentów 1 roku II stopnia = uzyskana średnia ważona ze studiów I stopnia, dyplom studiów I st.).  

Z poważaniem,

dr Monika Krakowska, koordynator Erasmus+ w INIB UJ

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z dnia 28.06.2019 na 01.07.2019, godz. 14.00-15.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 26.06.2019 dyżur dr Doroty Rak odbędzie się w godzinach 12.00-14.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W środę (26.06.2019) dyżur dr hab. R. Sapy, prof. UJ zostaje przeniesiony na godzinę 8.00-9.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu udziału w obronach prac dyplomowych dyżur dr Magdaleny Wójcik w dniu 26.06.2019 zostaje odwołany.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska odwołuje dyżur w dniu 13.06.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Seminarium licencjackie dr M. Wójcik odbędzie się 11.06 wyjątkowo w godz. 9.00-10.30 w sali 3.228

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 07.06.2019 dr Agnieszka Długosz-Pysz będzie odbywała dyżur wyjątkowo w godzinach 17.30-18.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniach 03-07.06.2019 dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna (urlop wypoczynkowy).

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

z powodu choroby  wykłady i konwersatoria oraz dyżur prowadzone przez dr hab. Dianę Pietruch-Reizes przewidziane planem w dniach 28-29 maja 2019  zostają odwołane.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu uczestnictwa w IV Warsztatach Pracy Infobrokera dr Magdalena Wójcik odwołuje dyżur w dniu 28.05.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Seminarium magisterskie prowadzone przez dr hab. Marię Próchnicką w dniu 22 maja br. odbędzie się w godz. 11.30 do 13.00, p. 0.209.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z dnia 20.05.2019 na 22.05.2019, godz. 10.00-12.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Aneta Januszko-Szakiel przenosi dyżur z dnia 15.05.2019 na 16.05.2019, godz. 14.30-15.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr Sabina Cisek odwołuje dyżur w dniu 13.05.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 13.05.2019 dyżur dr Piotra Lechowskiego odbędzie się wyjątkowo w godz. 14.45-15.45

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z poniedziałku 13.05.2019 na środę 15.03.2019, na godz. 10.00-12.00.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 15-16.05.2019. Zajęcia dla I roku I stopnia odbędą się na platformie Pegaz. Seminarium licencjackie zostaje przełożone na 14.05.19 godz. 11.30-13.00, sal 3.228. Dodatkowy dyżur odbędzie się 14.05.19 godz. 10.30-11.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 07.05.2019 dyżur mgr Małgorzaty Stanuli odbędzie się wyjątkowo w godzinach 16.30-17.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniach 13 maja oraz 20 maja 2019 dr hab. Maria Próchnicka odwołuje konsultacje dla studentów.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi wydarzeniami naukowymi które odbywają się w maju 2019 harmonogram seminarium magisterskiego dr hab. Marii Próchnickiej (II rok, studia II stopnia) ulega zmianom.

Seminaria magisterskie odbędą się  w maju 2019 w następujących terminach (wszystkie seminaria odbywają się w p. 0.209):

06. 05. 2019 godz. 13.00-14.30

08.05.2019, godz. 09.45-11.15

10.05.2019, godz. 10.00-11.30

22.05.2019, godz. 9.45-11.15

27.05.2019, godz. 11.30-13.00

29.05.2019, godz. 9.45-11.15

Ponadto za nieodbyte dwa seminaria w maju 2019 odbędą się dodatkowe seminaria w czerwcu 2019

04.06.2019, godz. 15.00-16.30

11.06.2019, godz. 15.00-16.30

Poza tymi dodatkowymi terminami seminaria w czerwcu odbywają się w zgodnych z harmonogramem terminach .

Jednocześnie informujemy, że seminaria magisterskie w dniach: 13. 05 2019, 15.05.2019 20.05.2019 są odwołane.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak odwołuje dyżur w dniu 29.04.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 29 kwietnia dyżur dr. Piotra Lechowskiego odbędzie się wyjątkowo w godz. 11.15-12.15.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 30.04.19 zajęcia dla 3 roku studiów I stopnia prowadzone przez dr Wójcik odbędą się w e-learningu na platformie Pegaz.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula odwołuje dyżury w dniach 29-30.04.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak przenosi dyżur z dnia 18.04.2019 na 24.04.2019, godz. 8.30-9.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 15.04.2019 dyzur dr Magdaleny Wójcik zostaje odwołany.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z poniedziałku 15 kwietnia (godz. 13.00-14.00), na środę 17 kwietnia, godz. 12.00-13.00.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Irena Gruchała odwołuje dyżur w dniu 12.04.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Ze względu na nieobecność mgr Ewy Jargus-Kowalczyk sekretariat ds. studenckich  IINiB jest nieczynny do odwołania.

W sprawach bieżących (np. wydanie zaświadczenia, przedłużenie legitymacji) proszę zgłaszać się do sekretariatu Katedry Lingwistyki Komputerowej (III piętro, pokój 3.216)

Sprawy w toku oraz wymagające konsultacji proszę zgłaszać w sekretariacie IINiB ds. ogólnych, pokój 3.208, lub bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. dydaktyki.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Małgorzata Stanula odwołuje zajęcia i dyżur w dniu
08.04 oraz dyżur w dniu 09.04. Terminy odrobienia zajęć zostały podane
przez Pegaz i w USOSie.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Poniżej spis lektur dot. przedmiotu „Kolekcje zasobów informacyjnych i kultura książki w dziejach 1”

Literatura podstawowa:
1.    Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.
2.    Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i w średniowieczu, Warszawa 1983.
3.    Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, Warszawa 1987.

Literatura uzupełniająca:
1.    Dahl S., Dzieje książki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1995.
2.    Gieysztor A., Zarys pisma łacińskiego, Warszawa 1973.
3.    Hombek D., Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII (do 1795 r.), Kielce 2016.
4.    Kocowski B., Drzeworytowe książki średniowiecza, Wrocław 1974.
5.    Maleczyńska K., Historia książki i jej funkcji społecznej, Wrocław 1987.
6.    Pirożyński J., Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002.
7.    Potkowski E., Książka i pismo w średniowieczu, Pułtusk 2006.
8.    Szyndler B., I książki maja swoją historię, Warszawa 1987.
9.    Świderkówna A., Nowicka M., Książka się rozwija, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z czwartku 4 kwietnia na piątek 5 kwietnia, godz. 7.45-8.45.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Jargus-Kowalczyk odwołuje dyżury do dnia 10.04.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu udziału w konferencjach naukowych dr Dorota Rak odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 4 kwietnia oraz 10- 11kwietnia br. Seminarium licencjackie z 10 kwietnia zostaje przeniesione na środę 3 kwietnia na godz. 8.00-9.30 (sala 3.328). Zajęcia z zarządzania tożsamościami oraz źródeł informacji odbędą się na platformie Pegaz. Dr Rak zaprasza na dodatkowy dyżur 3 kwietnia w godz. 12.30-13.30.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Paloma Korycińska zmienia termin dyżuru. Czwartek bez zmian: 9.45-11.45. Piątek- zmiana: 8.45-9.45

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z dniem 01.04.2019 dr hab. Maria Próchnicka zmienia termin dyżuru. Konsultacje dla studentów będą odbywały się w poniedziałki, godz. 13.00-14.30, p. 0.209.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Małgorzata Jaskowska odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 25-27.03.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu udziału w szkoleniu w dniach 25-26 03.3019 dyżury mgr Ewy Jargus-Kowalczyk zostają odwołane.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 20.03.2019 dr Aneta Januszko-Szakiel przenosi dyżur na godz. 17.00-18.00.  Dyżur w dniu 27.03.2019 zostaje odwołany.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję w dniu 26.03.2019 dr Magdalena Wójcik odwołuje zajęcia oraz dyżur.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z dnia 19.03.2019 na środę 20.03.2019, godz. 11.30-12.30

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby zajęcia i dyżury mgr Marka Deji w dniach 18-20.03.2019 zostały odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w uzgodnionym terminie.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Maria Próchnicka odwołuje dyżur w dniu 18.03.2018.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby prof. dr hab. Zdzisława Pietrzyka, zajęcia , które prowadzi nie odbędą się do odwołania. O zmianie zostaną Państwo poinformowani kolejnym ogłoszeniem.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak odwołuje zajęcia oraz dyżur w środę 13.03.2019 r. Zajęcia odbędą się w trybie e-learningowym, a dodatkowy dyżur w czwartek od godz. 11.00 do 12.00.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

We wtorek 12.03.2019 r. o godz. 10.00 w ramach zajęć z PR – strategie przekazywania informacji prowadzonych przez dr D. Rak odbędzie się spotkanie w agencji Planet Partners. O szczegółach zostali Państwo poinformowani przez platformę Pegaz.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby zajęcia w dniu 11/03/2019 ze specjalizacji Infobrokering oraz Menedżer zasobów informacyjnych z dr Moniką Krakowską zostają odwołane. Treści laboratoriów zostaną posadowione na platformie Pegaz, a zajęcia zostaną zrealizowane w trybie e-learningu. 

Dyżur poniedziałkowy w dn. 11.03 br. o godz. 13.00-14.00 dr Krakowskiej zostaje odwołany.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą w dniu 11.03 nie obędzie się wykład Menedżer zasobów informacyjnych – podstawy.
Wykłady odbędą się w dniach 18.03, 25.03, 1.04, 8.04 w dotychczasowych terminach: godz. 15.00-16.30, sala 0.313. Poprowadzi je dr Monika Krakowska.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk odwołuje zajęcia do dnia 08.03.2019 (włącznie)

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z wtorku 5/03/2019 na środę 6/03/2019, godz. 11.00-12.00.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżury z czwartku 28.02 i piątku 1.03 na poniedziałek 4 marca, godz. 12.00-14.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dodatkowy dyżur dr P. Lechowskiego odbędzie się 1 marca w godz. 10.00-12.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Krakowskiej w dn. 26.02.2019 zostaje odwołany z powodu choroby.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Lechowski odwołuje zajęcia w dniach 25-26.02.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk odwołuje zajęcia w dniach 25-26.02.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Małgorzata Janiak odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniu 25.02.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia z mgr Markiem Deją z przedmiotu „Zarządzanie informacją w organizacji” rozpoczynają się 04.03.2019

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Magdaleny Wójcik w dniu 20.02.2019 odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8.00-10.00

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Piotra Lechowskiego odbędzie się wyjątkowo w dniu 21.02.2019 g. 10.00-12.00. (zamiast 18.02.19)

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Magdalena Wójcik odwołuje dyżur w dniu 06.02.2019.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W tygodniu od 21 do 25 stycznia 2019 dr Sabina Cisek zaprasza wyjątkowo na dyżur w środę od 16:00 do 18:00, zamiast dyżurów we wtorek i piątek.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Anety Januszko-Szakiel zostaje przeniesiony z poniedziałku, 21.01.2019. na piątek 25.01.2019, godz. 9:00-10:00.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Korycińska odwołuje dyżur i zajęcia w dniu 18 stycznia 2019 r.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z 25.01 na 21.01, godz. 8.00-10.00.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 15.01.2019 dr Sabina Cisek odwołuje dyżur.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 14.01.2018 dyżur dr Lechowskiego odbędzie się w godz. 16.30-17.30.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

ze względu na przeziębienie i niedyspozycję głosową  wykłady prowadzone przez dr hab. Dianę Pietruch-Reizes przewidziane planem w dniach 8-9 stycznia 2019 zostają odwołane. Wykłady zostaną przeprowadzone w terminie uzgodnionym ze studentami.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak przenosi dyżur z 9.01 na 08.01.2019, godz. 16.00-17.00

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Irena Gruchała odwołuje dyżur w dniu 09.01.2019

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniach 01-01-2019 do 25-01-2019  r. trwa rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na wyjazdy stypendialne do uczelni Unii Europejskiej w ramach programu Erasmu+, z którymi Instytut ma podpisane umowy bilateralne (studia w obszarze zarządzania informacją, nauki o informacji, jak i mediów i komunikacji społecznej).

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani:

- podjęciem studiów z zarządzania informacją w jednym z zagranicznych ośrodków, z którymi INIB UJ podpisał bilateralne umowy, m.in. w Finlandii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Portugalii lub Niemczech,

- realizowaniem kursu z projektowania innowacyjnych projektów (Innovation Project,Tampere), które są wdrażane realnie w życie fińskich społeczności lokalnych, podjęciem analizy Big data (Introduction to Big Data processing, Tampere) wdrożeniem aplikacji wykorzystującą grywalizację (Internet and games, Tampere), zarządzaniem w międzynarodowym biznesie (International Business management, Ateny), modelami zarządzania i organizacji wiedzy (Knowledge Organization and Representation, Madryt), uczestniczeniem w laboratorium z wizualnej komunikacji (Visual Communications, Stuttgart) lub tworzeniem i oceną systemów i technologii sieciowych (Introduction to Network Systems and Technologies, Zadar) i wieloma innymi kursami,

- a także poznaniem różnorodnych metod kształcenia, odnalezieniem się w międzynarodowym gronie studentów, poznaniem także kulturowo innego państwa Unii Europejskiej,

wówczas należy złożyć wniosek w systemie USOS do dn. 25-01-2019 (do godz. 24:00). Wszystkie dodatkowe informacje, odnośnie do uczelni, zasad, kryteriów kwalifikacji, etc. dostępne są tutaj.

W programie mogą wziąć udział zarówno studenci studiów I stopnia (studenci 1 roku - awansem, a następnie na podstawie uzyskanej średniej), jak i II stopnia (podobnie, studenci 1 roku- awansem, a następnie na podstawie uzyskanej średniej). 

Z poważaniem,

 

dr Monika Krakowska, koordynator Erasmus+ w INIB UJ

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z dnia 20.12.18 na 21.12.18, godz. 12.30-13.30

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 19.12.18 dyżur dr Jaskowskiej odbędzie się wyjątkowo w godzinach 12.00-13.00

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z piątku 21.12.18 na wtorek 18.12.2018, godz. 9.30-11.30

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Monika Krakowska odwołuje dyżury w tym tygodniu, w dn. 17.12 oraz 19.12.2018 r. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 17 grudnia dyżur dr Piotra Lechowski odbędzie się w godz. 16.30-17.30

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 07.12.2018 dr Magdalena Wójcik odwołuje dyżur.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 11.12.2018 mgr Marek Deja odwołuje zajęcia dla I roku I stopnia z przedmiotu „Warsztat imnformacyjny”.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniu 05.12.2018. Zajęcia zostaną odpracowane na platformie Pegaz.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 03.12.2018 dr Janiak będzie nieobecna.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 04.12.2018 dyżur dr Janiak odbędzie się wyjątkowo w godzinach 16.30-18.30

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 3 grudnia dyżur dr Piotra Lechowskiego odbędzie się w godz. 16.30 - 17.30.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z czwartku 29.11 na piątek 30.11, godz. 8.45-9.45

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje dyżur w dniu 28.11.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Marek Deja odwołuje dyżur i zajęcia w dniach 28-29.11.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Dorota Rak przenosi swój dyżur z 27.11 oraz 4.12 na 28.11 i 5.12 na godz. 11.00-12.00.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu uczestniczenia w konferencji i szkoleniu dla koordynatorów programu Erasmus+, dr Monika Krakowska odwołuje dyżur w dn. 26.11.2018 r. (poniedziałek). Zajęcia w tym dniu zostaną zrealizowane na platformie Pegaz w trybie e-learningowym.
 
-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Anna Gruca zmienia termin dyżuru na poniedziałek, godz. 12.30-14.00 (ul. Sławkowska 17, pok. 112)

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Marek Deja odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniu 22.11.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula zmienia terminy dyżurów na piątek,  godz. 9.00-11.00

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dzisiejszy dyżur na piątek, 16.11.2018, godz. 8.45-9.45

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 14.11.2018 dyżur dr Anety Januszko-Szakiel zostaje przesunięty na godz. 12.00-13.00.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Jaskowska przenosi dyżur z dnia 14.11.2018 na 16.11.2018 godz. 11.30

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Agnieszka Długosz-Pysz odwołuje zajęcia oraz dyżur w dniu 06.11.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Od listopada zmianie ulega termin dyżurów dr hab. Remigiusz Sapy. Nowy, obowiązujący termin: poniedziałki, godz. 13.30-15.00
-------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga 3 rok I st.,

Szanowni Państwo,

Przypominam, że jutro tj. 5.11.2018 r. w ramach przedmiotu Usługi i produkty informacyjne odbędzie się wykład gościa zagranicznego dla wszystkich trzech grup w sali 2.122-2.123, w godz. 9.30-11.30. Obecność jest obowiązkowa. 

dr Monika Krakowska

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Moniki Krakowskiej w dn. 5.11.2018 r. odbędzie się w godz.12.00-13.00.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

na prośbę studentów wykład  z Podstaw zarządzania informacją w nauce  dr hab. Diany Pietruch-Reizes przewidziany planem na 31 X zostaje odwołany. Treści wykładowe zostaną opublikowane na platformie Pegaz.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 31.10.2018 proseminarium prowadzone przez dr Dorotę Rak odbędzie się w e-learningu.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Na prośbę studentów dr P. Lechowski odwołuje zajęcia z III rokiem w dniu 31 X br. Terminy odrabiania zajęć zostaną ustalone w okresie późniejszym.  

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Anna Gruca odwołuje dyżur w dniu 31.10.2018.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Remigiusz Sapa odwołuje dyżur w środę 31.10.2018.
W najbliższym tygodniu dyżur odbędzie się wyjątkowo we wtorek 30.10.2018
w godzinach 8.00-9.30.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 29 października 2018 zostają odwołane zajęcia i dyżur dr Anety Januszko-Szakiel.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur z dn. 31.10 zostaje przeniesiony na 29.10 i wraz z jutrzejszym dyżurem będzie odbywał się w godz. 11.30-13.30.

Zajęcia dla grupy 1 z przedmiotu Broker i analityk informacji prowadzone przez dr Monikę Krakowską w dniu 31.10.2018 odbędą się w trybie e-learningu na platformie Pegaz. 

-------------------------------------------------------------------------------------

zanowni Państwo,

Zgodnie z ustaleniami zajęcia prowadzone przez dr Magdalenę Wójcik w dniu 31.10.2018 odbędą się w trybie e-learningu na platformie Pegaz. Dotyczy to przedmiotów: Transfer, Media społecznościowe oraz proseminarium.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Marek Deja zmienia termin dyżuru z wtorku na środę godz. 14.00-15.00. Dyżury w czwartki pozostają bez zmian.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Studenci I roku I stopnia,

opiekun roku przypomina o lekcji bibliotecznej w Bibliotece Wydziałowej WZKiS zaplanowanej na 24.10.2018 r. Obowiązuje podział na grupy. Szczegóły zostały Państwu przekazane na zajęciach.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

studenci II roku studiów I stopnia,


W dniu 24.10.2018 (środa) konwersatorium z przedmiotu "Projektowanie i ocena systemów informacji" odbędzie się wyjątkowo w godzinach 12.00-13.15.

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak odwołuje dyżur w dniu 24.10.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr Paloma Korycińska odwołuje dyżury w dniach 25 i 26.10.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje dyżur w dniu 24.10.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Remigiusz Sapa odwołuje dyżur w dniu 24.10.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Sekretariat IINiB ds. studenckich będzie nieczynny do dnia 19.10.2018 (włącznie)
Dokumenty można składać w sekretariacie ogólnym, pokój 3.208

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Małgorzata Janiak odwołuje zajęcia oraz dyżury do 31.10.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr inż. Dawid Bittner odwołuje zajęcia w dniu 15.10.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak zmienia termin dyżuru z wtorku 09.10.18 na poniedziałek 08.09.18 godz. 11.00-13.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżury z dnia 8.10.2018 i 10.10.2018 (poniedziałek i środa) na 15.10 (poniedziałek), godzina 11.30-14.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
    
Ze względu na udział w konferencji ISIC 2018: The Information Behaviour Conference, w dniu 11.10.2018 (czwartek) dr hab. R Sapa odwołuje zajęcia z przedmiotu „Indywidualne i grupowe zarządzanie informacją” dla grup 1 i 2. Pozostałe zajęcia będą się odbywały bez zmian.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Magdalena Wójcik będzie odbywała dyżury w środy w godz. 8.30-9.30 oraz w piątki w godz. 12.00-13.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


II rok 2 stopnia
Opiekun roku, dr Paloma Korycińska zaprasza na spotkanie informacyjne w piątek 5 października, godz. 13.45, sala 2.122/2.123

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Spotkanie organizacyjne z opiekunem roku dr Dorotą Rak, odbędzie się 3 października br. o 10.00 w sali 3.228. Ze względu na poruszane kwestie obecność jest obowiązkowa.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia z „Projektowania i oceny systemów informacyjnych” z mgr Markiem Deją w dniu 02.10.2018 i 04.10.2018 zostają odwołane. Dyżury w tych dniach odbędą się w planowanych godzinach.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Uwaga III rok I stopnia
Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się 1.10.18 o godz. 11.15 w sali 0.313

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

II rok studiów I stopnia Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się 5.10.18 o godz. 12.00 w sali 2.122/3

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Uwaga I rok II stopnia
Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się 1.10.18 o godz. 9.30 w sali 0.313

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 24.09.2018 (środa) dr hab. R. Sapa zaprasza na dyżur wyjątkowo w godzinach 11.30-12.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniach 17.09.-07.10.2018 r. trwa rekrutacja na SEMESTR LETNI w roku akademickim 2018/2019 na wyjazdy stypendialne do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani:

- podjęciem studiów z zarządzania informacją w jednym z zagranicznych ośrodków, z którymi INIB UJ podpisał bilateralne umowy, m.in. w Finlandii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii lub Niemczech,

- realizowaniem kursu z projektowania innowacyjnych projektów (Innovation Project,Tampere), które są wdrażane realnie w życie fińskich społeczności lokalnych, podjęciem analizy Big data (Introduction to Big Data processing, Tampere) wdrożeniem aplikacji wykorzystującą grywalizację (Internet and games, Tampere), zarządzaniem w międzynarodowym biznesie (International Business management,Ateny), modelami zarządzania i organizacji wiedzy (Knowledge Organization and Representation, Madryt), uczestniczeniem w laboratorium z wizualnej komunikacji (Visual Communications, Stuttgart) lub tworzeniem i oceną systemów i technologii sieciowych (Introduction to Network Systems and Technologies, Zadar) i wiele, wiele innymi kursami,

- a także poznaniem różnorodnych metod kształcenia, odnalezieniem się w międzynarodowym gronie studentów, poznaniem także kulturowo innego państwa Unii Europejskiej,

wówczas należy złożyć wniosek w systemie USOS do dn. 07.10.2018 (do godz. 24:00). Wszystkie dodatkowe informacje, odnośnie do uczelni, zasad, kryteriów kwalifikacji, etc. dostępne są tutaj.

W programie mogą wziąć udział studenci studiów I stopnia (studenci 1 roku są wyłączeni z rekrutacji z uwagi na kryterium średniej ocen), jak i II stopnia (kryterium średniej ocen dla studentów 1 roku II stopnia = uzyskana średnia ważona ze studiów I stopnia, dyplom studiów I st.).  

Z poważaniem,

dr Monika Krakowska, koordynator Erasmus+ w INIB UJ

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 17.09 dr Małgorzata Janiak zaprasza na dyżur w godz. 12.00-14.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ uprzejmie informuje o terminach rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego  w semestrze zimowym 2018/2019


Pierwsza tura zapisów "dedykowana" 25.09.2018 od godz.9.00 – 02.10.2018 do godz. 23.00 - każdy program studiów ma dedykowane terminy swoich zajęć (dzień, godzina, miejsce). W pierwszej turze można zapisać się również  do grupy otwartej w wybranej dyscyplinie:  piłka nożna, tenis ziemny, grupy rowerowe, rolki, fitness, siłownia, zajęcia dla os. niepełnosprawnych, gimnastyka korekcyjna.


Druga tura zapisów "bez dedykacji" 04.10.2018 od godz.9.00 – 18.10.2018 do godz. 23.00 - termin dodatkowy, który umożliwia dopisanie się do każdej dowolnej grupy (także do grup dedykowanych dla innego programu) bądź dokonanie zmiany grupy na inną (w miarę wolnych miejsc).
Szczegóły na stronie: www.swfis.uj.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak zaprasza na dyżury od dnia 10.09.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Sekretariat INIB ds. studenckich będzie otwarty od dnia 03.09.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z dnia 27.06 na wtorek 3 lipca, godz. 9.45-11.45

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z poniedziałku 25 czerwca na piątek 29 czerwca na godz. 9.00-11.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr hab. R. Sapy w dniu 20.06.18 odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8.00 - 9.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Jaskowska przenosi dyżur z poniedziałku 25 czerwca i wtorku 26 czerwca, na piątek 22 czerwca na godz. 12.00-14.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Sabina Cisek odwołuje dyżur w dniu 15.06.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z czwartku 14 czerwca na piątek 15 czerwca,
na godz. 13.00-14.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Moniki Krakowskiej zostaje przeniesiony z dnia 12.06 na 13.06 na godz. 12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Anety Januszko-Szakiel zostaje przeniesiony z dnia 7.06 na 8.06 na godz. 13.15.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Jaskowska odwołuje zajęcia w dniach 05-06.06.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Jaskowska odwołuje dyżur w dniu 05.06.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak odwołuje dyżur w dniu 04.06.2018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Paloma Korycińska odwołuje swoje zajęcia i dyżur w dniach 4 i 5 czerwca 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje dyżur w dniu 29.05.18

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Sabina Cisek odwołuje dyżur w dniu 25.05.18

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Anety Januszko-Szakiel z dnia dzisiejszego (czwartek, 24.05.2018) zostaje przeniesiony na jutro (piątek, 25.05.2018) na godz. 13.15.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Marek Deja odwołuje dyżur w dniu 23.05.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżury dr Piotra Lechowskiego w semestrze letnim będą się odbywały w poniedziałki w godzinach 10.00-11.00 oraz wtorki 14.45-15:45

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z dnia 22.05.18 na 23.05.18 godz. 11-12

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżury dr Doroty Rak w semestrze letnim będą się odbywały w środy w godzinach 14.45-15.45 oraz czwartki 9.00-10.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu udziału w konferencji dr Magdalena Wójcik odwołuje dyżur w dniu 21.05.5018.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 16.05. dyżur dr Rak zostaje przeniesiony na godz. 14.45-15.45. Zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie tożsamościami” gr.1 zostają przeniesione na godz. 13.15-14.45

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga III rok I stopnia

Szanowni Państwo,

Zajęcia prowadzone przez dr Magdalenę Wójcik w dniu  18.05.18 (piątek) odbędą się w e-learningu na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 14.05 na 15.05.2018, godz. 09.00-10.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak odwołuje dyżur w dniu 09.05.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 08.05.2018 dyżur dr Jaskowskiej odbędzie się o godzinie 16.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula odwołuje dyżur w dniu 07.05.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr P. Lechowski przenosi dyżur z 7 i 8 maja br. na 9 maja w godz. 10-12.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Instytut Historii Sztuki UJ (ul. Grodzka 53)

zaprasza studentów na praktyki

Kontakt: Kierownik Jacek Radwan

e-mail: biblioteka.ihs@uj.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga III rok I stopnia,

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Państwa prośbą zajęcia w dniu 4.05 prowadzone przez dr Magdalenę Wójcik odbędą się w trybie e-learningu na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dzień 30.04.2018 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
(Komunikat Dziekana WZiKS z dnia 23.04.2018)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka Publiczna w Zielonkach zatrudni absolwenta kierunku INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO lub kierunków pokrewnych na stanowisku
MŁODSZEGO BIBLIOTEKARZA Z ELEMENTAMI ANIMACJI KULTURY
Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (12) 418-41-24
w godzinach otwarcia BP Zielonki
lub mailowy pod adresem bp.zielonki@interia.pl

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr M. Jaskowska przenosi dyżur w dn. 23.04 z godz. 12 na 18.15 z powodu udziału w seminarium w BJ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 23.04 na 24.04.2018, godz. 09.00-10.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Irena Gruchała odwołuje dyżur w dniu 20.04.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Korycińska odwołuje dyżur w dniu 18.04.18.

----------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ROK III
Uczestnictwo w systemie kultury
Gr.1

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacjami i instrukcjami zamieszczonymi na Pegazie zajęcia 16 kwietnia 2018 r. prowadzone przez dr Korycińską zostają przeznaczone na indywidualne wyjście kulturalne. Najbliższe zajęcia kursowe w sali 0.313odbędą się 23 kwietnia.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 16.04 na 17.04.2018, godz. 11.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 12.04.18 zajęcia z przedmiotu „Organizacja informacji i wiedzy” prowadzone przez dr hab. M. Nahotko odbędą się na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Sabina Cisek będzie nieobecna do dnia 10.04.2018 (włącznie)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr M.Jaskowska przenosi dyżur w dniu 2018-04-09 (poniedziałek) na godz. 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Sabina Cisek odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 2018-04-06 (piątek)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu  5.04.2018 (czwartek) wszystkie zajęcia z dr Anetą Januszko-Szakiel odbędą się w formie e-learningu. Dyżur zostaje przeniesiony na piątek (6.04; godz. 11.30-12.30)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo, Studenci  II r. II st.

Zgodnie z Państwa prośbą ostatnie zajęcia z przedmiotu „PR- strategie przekazywania informacji” prowadzone przez dr Dorotę Rak, zaplanowane na 04.04.2018 r., odbędą się w trybie e- learningowym.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak przesuwa swój dyżur w dniu 28 marca z godz. 15.00-16.00 na 18.15-19.15.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z 29.03 na 27.03.2018, godz. 14.30-15.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak przenosi dyżur z 26.03 na 28.03.2018, godz. 9.00-11.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 20.03.2018 dyżur dr Piotr Lechowskiego odbędzie się w godzinach 10.00-11.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Małgorzata Stanula będzie nieobecna w dniu 15.03.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 14.03.2018 dyżur dr Palomy Korycińskiej odbędzie się od godzinach 14.30-15.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Monika Krakowska zmienia godziny swoich dyżurów wtorkowych na godz. 10.00-11.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak przenosi swój dyżur z czwartku 15.03.2018 na poniedziałek 12.03.2018 w godz. 10.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Monika Krakowska przenosi dyżur z poniedziałku (12 marca) na środę (14 marca), który odbędzie się w godz. 12.00-13.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

zanowni Państwo,

dr Aneta Januszko-Szakiel przenosi dyżur z czwartku (8 marca) na piątek (9 marca), godz. 12.00-13.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Studenci I roku II stopnia,

8.03.2018 r. w godz. 10.00-13.00 zajęcia z dr D. Rak z przedmiotu PR – strategie przekazywania informacji odbędą się w agencji PR. O szczegółach zostali Państwo poinformowani mailowo.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Dorota Rak przenosi swój dyżur z czwartku 8.03. na 15.03.2018 na godz. 10.00-11.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak przenosi dyżur z dnia 12.03. na 14.03.2018 r. na godz. 11.00-13.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr hab. Diana Pietruch-Reizes będzie nieobecna w dniach 6-7.03.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Piotr Lechowski przenosi dyżury z poniedziałku i wtorku (5-6 marca) na środę (7 marca) godz. 14.30-16.30.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Korycińska rozpoczyna dyżury dla studentów w dniu 06.03.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr hab. Diana Pietruch- Reizes odwołuje dyżur oraz zajęcia w dniach 27-28.02.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

II rok, II st., gr. 2
W dniu 27.02.2018 zajęcia prowadzone przez mgr Piaśnik-Krakowską z przedmiotu „Obserwatorium kultury” odbędą się w trybie e learningu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Małgorzata Jaskowska odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 21-28.02.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Aneta Januszko-Szakiel przenosi dyżur z piątku (23.02.2018) na czwartek (22.02.2018), godz. 10:00-11:00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Doroty Rak w dniu 21.02.2018 odbędzie się w godzinach 14.00-16.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Małgorzata Stanula odwołuje dyżur w dniu 06.02.2017. W sprawach pilnych prośba o kontakt mailowy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Małgorzata Janiak odwołuje dyżur w dniu 05.02.2018

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha poszukuje osób chętnych do odbycia praktyk studenckich w Archiwum Andrzeja Wajdy oraz w bibliotece.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres muzeum@manggha.pl
Kontakt: Mateusz Matysiak

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 31.01.2018 r. dyżur Dr Moniki Krakowskiej odbędzie się wyjątkowo w godzinach  8.00 - 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z dnia 22.01 na wtorek, 23.01.2018, godz. 16.00-18.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Dorota Rak przenosi dyżur z dnia 17.01 na czwartek, 18.01.2018, godz.12.45-14.45

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 17.01.2018 dyżur dr Piotra Lechowskiego odbędzie się w godzinach 14.00-15.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia z przedmiotu "Projektowanie i ocena systemów informacyjnych" z mgr Markiem Deją w dniu 11.01.2017 r. na wniosek studentów wyjątkowo odbędą się w trybie e-learningu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

22.12.17 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

III rok I stopnia

II rok II stopnia

Z powodu choroby dr hab. Diany Pietruch-Reizes, wykłady z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” oraz "Zarządzanie informacją w sektorze nauki"  w dniu  21 grudnia 2017 zostają odwołane.

----------------------------------------------------------------------------------------

zanowni Państwo,

W dniu 20.12.17 zajęcia dr Lechowskiego „Czytelnictwo i recepcja informacji” od 11.30 zostają przeniesione z sali 3.228 do sali 2.122
„Wybrane aspekty teorii i metodologii bibliologii” od godz. 13.15 zostają przeniesione z sali 3.228 do sali do sali 3.121

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 21.12.17 zajęcia z przedmiotu „Warsztat Informacyjny” prowadzone przez mgr Barbarę Krawczyk odbędą się na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

De Gruyter (www.degruyter.com) jest wydawcą akademickim o ponad 260-letniej tradycji. Co roku publikujemy ponad 1300 nowych artykułów naukowych z obszaru nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Nasze portfolio obejmuje ponad 700 czasopism naukowych publikowanych w modelu subskrypcyjnym lub otwartego dostępu (Open Access). Siedziba firmy mieści się w Berlinie, a regionalne biura w Monachium, Bostonie i Pekinie.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. budowy baz danych

Obowiązki:
•    Wyszukiwanie informacji związanych z publikacjami naukowymi
•    Tworzenie baz danych naukowców, instytucji naukowych
•    Zbieranie informacji i przygotowywanie raportów na temat publikacji naukowych wydawnictwa

Wymagania:
•    Dyspozycyjność: brak innych stałych zajęć
•    Skrupulatność, dokładność, umiejętność pracy z dużą ilością informacji
•    Dobra organizacja pracy
•    Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
•    Łatwość poruszania się w środowisku internetowym


Oferujemy:

•    Pracę zdalną
•    Umowę o dzieło


Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@degruyteropen.com z tematem listu „Specjalista ds. budowy baz”. Aplikacje proszę przesyłać do 31 grudnia 2017 roku. Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się w Warszawie i/lub Wrocławiu.

Prosimy również o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz.883).

----------------------------------------------------------------------------------------

 

» Archiwalne

Szanowni Państwo,

W dniu 25.01.2018 dyżur dr Moniki Krakowskiej odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8.30-9.30.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Studenci wszystkich lat studiów na kierunku Zarządzanie informacją!

Przypominam, że do 29 stycznia 2018 r. trwa rekrutacja na kolejną EDYCJĘ w roku akademickim 2018/2019 wyjazdów stypendialnych do uczelni partnerskich w krajach Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani:

- podjęciem studiów z zarządzania informacją w jednym z zagranicznych ośrodków, z którymi INIB UJ podpisał bilateralne umowy, m.in. w Finlandii, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii lub Niemczech,

- realizowaniem kursu z projektowania innowacyjnych projektów (Innovation Project, Tampere), które są wdrażane realnie w życie fińskich społeczności lokalnych, podjęciem analizy Big data (Introduction to Big Data processing, Tampere) wdrożeniem aplikacji wykorzystującą grywalizację (Internet and games, Tampere), zarządzaniem w międzynarodowym biznesie (International Business management, Ateny), modelami zarządzania i organizacji wiedzy (Knowledge Organization and Representation, Madryt), uczestniczeniem w laboratorium z wizualnej komunikacji (Visual Communications, Stuttgart) lub tworzeniem i oceną systemów i technologii sieciowych (Introduction to Network Systems and Technologies, Zadar) i wiele, wiele innymi kursami,

- a także poznaniem różnorodnych metod kształcenia, odnalezieniem się w międzynarodowym gronie studentów, poznaniem także kulturowo innego państwa Unii Europejskiej,

wówczas należy złożyć wniosek w systemie USOS do dn. 29.01 (godz. 23:00). Wszystkie dodatkowe informacje, odnośnie do uczelni, zasad, kryteriów kwalifikacji, etc. dostępne są na stronie http://www.inib.uj.edu.pl/erazmus-

W programie mogą wziąć udział zarówno studenci studiów I stopnia (studenci 1 roku - awansem, a następnie na podstawie uzyskanej średniej), jak i II stopnia (podbnie, studenci 1 roku- awansem, a następnie na podstawie uzyskanej średniej).  

Z poważaniem,

dr Monika Krakowska, koordynator Erasmus+ w INIB UJ

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Monika Krakowska odwołuje dzisiejsze zajęcia oraz dyżur w dniu 22.01.2018. Zajęcia odbędą się w trybie e-learningowym.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska odwołuje dyżur w dniu 15.12.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W środę 20.12.2017 dyżur mgr Doroty Rak odbędzie się wyjątkowo w godzinach 12.00-13.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 18 grudnia 2017 r. dyżur dr Piotra Lechowskiego odbędzie się w godz. 14.00-15.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu służbowego dyżur dr hab. M. Próchnickiej w dniu 13.12.2017 zostaje odwołany.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia prowadzone przez mgr Marka Deję „Projektowanie i ocena systemów informacji” oraz „Środowisko informacyjne” zaplanowane na 14.12.17 oraz 18.12.17 odbędą się na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2017 r. Biblioteka Wydziałowa otrzymała roczny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych w czytelni internetowej IBUK LIBRA (1092  tytułów). Aby skorzystać z oferty ebooków z komputerów służbowych, prywatnych lub urządzeń mobilnych, należy pobrać kod dostępu w wypożyczalni Biblioteki Wydziałowej. Więcej szczegółów i listę ebooków znajdą Państwo pod adresem:
http://biblioteka.wzks.uj.edu.pl/komunikaty
----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z dnia 11.12.2017 na 12.12.17, godz. 12.30-14.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Wyjątkowo w dniu 13 grudnia (środa) dyżur dr hab. Remigiusza Sapy odbędzie się nie w godzinach popołudniowych, ale między 9.00 a 11.00 przed południem.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu uczestnictwa w ogólnouczelnianym spotkaniu koordynatorów programu Erasmus+ dr Monika Krakowska przenosi dyżur z dn. 7.12.2017 (czwartek) na poniedziałek, 11.12. br., godz. 9.00-10.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Piotra Lechowskiego w dniu 6.12.17 odbędzie się wyjątkowo w godzinach 8.45-9.45

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 04.12.2017 dr Monika Krakowska odwołuje dyżur oraz zajęcia, które zostaną zrealizowane poprzez platformę Pegaz. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu  29.11.2017 mgr Dorota Rak odwołuje dyżur oraz zajęcia (odbędą się na platformie Pegaz)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z racji konieczności dokonania sprawozdawczości GUS i koordynacji dwóch niezależnych systemów ewidencji danych (POLON i USOS ), zmuszeni jesteśmy dokonać optymalizacji czasu pracy sekretariatów poprzez wyłączenie w dniu 28 listopada 2017 r.  rozpatrywania wszelkich spraw dydaktycznych. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności a Studentów i Pracowników prosimy o wyrozumiałość.


Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga 1 rok II stopnia,

Szanowni Państwo,

Ostatni wykład z przedmiotu Zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową odbędzie się wyjątkowo w środę 29/11/2017 r. o godz. 8.00 w sali 2.122-2.123. 

Z poważaniem,

dr Monika Krakowska

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przesuwa najbliższy dużur z czwartku 30.11 na środę, 29.11 br., który odbędzie się w godz. 10.00-11.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję, prof. dr hab. Z. Pietrzyk odwołuje zajęcia w dniu 27.11.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Lechowski odwołuje dyżur i zajęcia do dnia 22.11.2017 (włącznie).

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok II stopnia

Szanowni Państwo,

Zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie informacją i wiedzą w społeczeństwie”
odbędą się w dniu 27 listopada 2017 wyjątkowo o godz. 15.00-16.30, s.
2.122 (zamiast 11.30-13.00)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Pani Dziekan dr hab. Maria Próchnicka odwołuje  swój dyżur w dniu 22 listopada 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 20 listopada br. dr P. Lechowski odbędzie dyżur w godz. 14.00-15.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zajęcia odrabiane za dzień 19.10.2017 dla grupy 4 odbędą się w dniu 14.11.2017, godz. 16.45-18.15 w sali 3.118

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Mgr Marek Deja odwołuje dzisiejsze zajęcia (09.11.2017) z przedmiotu „Projektowanie i ocena systemów informacji” (godz. 13.15, grupa 3)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Korycińska będzie nieobecna do 10.11.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 9 listopada zajęcia prowadzone przez mgr Katarzynę Jakusik z przedmiotu "Warsztat informacyjny" (grupa 2) zostają odwołane. Zajęcia będą odrobione w ramach elearningu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Paloma Korycińska będzie nieobecna w dniu 08.11.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga III rok I stopnia
Uwaga II rok II stopnia


Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu służbowego dr hab. Diany Pietruch-Reizes, wykład z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” oraz "Zarządzanie informacją w sektorze nauki"  w dniu  9 listopada 2017 zostają odwołane.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok I stopnia, 4 gr.
Szanowni Państwo,


Mgr Ekaterina Baumann odwołuje zajęcia z przedmiotu "Warsztat Informacyjny" w dniu 9.11.2017 r. z powodu choroby. Zajęcia zostaną zrealizowane w trybie e-learningowym na platformie PEGAZ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr Małgorzata Stanula przenosi dyżur z 6 listopada na 9 listopada (czwartek), godz. 9.00-11.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I.J. Paderewskiego
w Krakowie, ul. Basztowa 8. zaprasza na praktyki.
Kontakt: Małgorzata Jaskólska-Zduńczyk nauczyciel-bibliotekarz

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Lechowski przenosi wykład z przedmiotu „Czytelnictwo” z dnia 31.10.17 na 06.11.17, godz. 16.45-18.15, sala 0.313 oraz zajęcia z przedmiotu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego” z dnia 31.10.2017 na 13.11.17, godz. 16.45-18.15, sala 3.228.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Mgr inż. Dawid Bittner odwołuje zajęcia w dniu 31 X 2017 r. z przedmiotu „Obiekty i kolekcje cyfrowe” (15.00 - 16.30 w sali 2.121). Zajęcia zostaną odrobione na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje dyżur oraz zajęcia w dniu 30.10.2017 r. z powodu choroby. Zajęcia zostaną zrealizowane w trybie e-learningowym. Dodatkowy dyżur odbędzie się w dn. 14.11.br (wtorek) w godz. 11.00-13.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

mgr Katarzyna Leśkiewicz odwołuje zajęcia dla grupy nr 3 z przedmiotu „Warsztat informacyjny” (26.10.17 godz. 16.45-18.15). Zajęcia odbędą się w dniu 14.11.2017 w godz. 15.45-17.15 w sali 3.119

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Komunikatem Dziekana WZiKS z dnia 23.10.2017, dzień 3 listopada 2017 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr hab. Diana Pietruch- Reizes przenosi zajęcia z dnia 31.10.2017

- dla II roku II st. z przedmiotu „Infobrokering” - zajęcia odbędą się 7.11.17, godz. 9.45-11.15, sala 3.118
- dla III roku I st. z przedmiotu „Podstawy zarządzania informacją w nauce” – zajęcia odbędą się 16.11.17, godz. 8.00-9.30, sala 2.122

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

mgr Dorota Rak odwołuje zajęcia w dniu 26.10.2017 r. z powodu wyjazdu. Zostaną one odrobione na platformie Pegaz. Dyżur z czwartku zostaje przeniesiony na środę 25.10.2017 r. i odbędzie się w godzinach 12.45-13.45.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi swoje dyżury z 18 i 20.10 na poniedziałek 23.10, godz. 14.00-16.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

z powodu wyjazdu na konferencję dr Irena Gruchała odwołuje dyżury 18 i 19.10.2017 oraz proseminarium licencjackie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Z powodu choroby dr Małgorzata Jaskowska odwołuje dyżur w dniu 1.10.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję mgr Marek Deja odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 12.10.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Z powodu choroby dr Małgorzata Janiak odwołuje zajęcia i dyżur w dniach 10-11.10.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


W dniach 10-13.10.17 dr Magdalena Wójcik odwołuje swoje zajęcia i dyżury z powodu wyjazdu na konferencję. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok I stopnia oraz II rok II stopnia

Szanowni Państwo,
Proszę o zapoznanie się ze zmianami w harmonogramie zajęć.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok I stopnia

Szanowni Państwo,


Z powodu wyjazdu na konferencję dr hab. Marka Nahotki, zajęcia z przedmiotu „Języki informacyjno-wyszukiwawcze i indeksowanie” w dniu 12.10.2017 zostają odwołane.


dot. grup 1,2,3.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok II stopnia

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową, dr hab. Diana Pietruch Reizes zmienia termin zajęć z przedmiotu „Infobrokering i wywiad rynkowy”  z dnia 17.10.2017 na 24.10.2017, godz.9.45-11.15, sala 3.118

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga III rok I stopnia

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową, dr hab. Diana Pietruch Reizes zmienia terminy następujących zajęć:

Wykład z przedmiotu „Ochrona własności intelektualnej” zostaje przeniesiony z dnia 19.10.2017 na 9.11.2017, godz. 8.15-9.45, sala 3.228
Wykład z przedmiotu „Podstawy zarządzania informacją w nauce” zostaje przeniesiony z dnia 17.10.2017 na 26.10.2017, godz. 8.15-9.45, sala 3.228

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 10.10.2017 dyżur dr Małgorzaty Janiak odbędzie się wyjątkowo w godzinach 9.00-11.00 (zamiast 13.00-15.00)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Jutrzejsze zajęcia z przedmiotu Infobrokering i wywiad rynkowy o godz. 13.15 z dr A. Januszko-Szakiel zostają odwołane i będą odbywać się w innym terminie. Nowy termin zajęć zostanie wprowadzony do systemu w najbliższych dniach.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok I stopnia


Szanowni Państwo,
W dniu 6 października (piątek) o godz. 9:00 odbędzie się spotkanie studentów II roku studiów 1 stopnia z opiekunem, dr Anetą Januszko –Szakiel. Miejsce spotkania, sala 2.122

----------------------------------------------------------------------------------------

I rok studiów I stopnia

Szanowni Państwo,

Zapraszam Państwa na spotkanie organizacyjne w dniu 2 października o godz. 11.00 (tuż po wykładzie dr hab. Remigiusza Sapy) w tej samej sali (0.313)

z poważaniem

dr Małgorzata Jaskowska

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok II stopnia

Szanowni Państwo,

Opiekun roku - dr Paloma Korycińska zaprasza na spotkanie organizacyjne w poniedziałek 2.10.2017, godz. 11.00, sala 3.120

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga III rok I stopnia

Szanowni Państwo,


W związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego mgr Dorota Rak zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w poniedziałek 2 października w sali 3.228. Ze względu na poruszone kwestie, w tym zapisy na proseminaria licencjackie, obecność jest obowiązkowa.

----------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok II stopnia
Szanowni Państwo,


Spotkanie z opiekunem roku odbędzie się 3.10.17 (wtorek) o godz. 10.30 w sali 2.122/2.123

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na praktyki. Jednorazowo praktykę może odbywać jedna osoba.
Koordynator praktyk: Dorota Witczak
e-mail: d.witczak@mck.krakow.pl

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Osoby, które jeszcze nie uzyskały zaliczenia z praktyk mogą przynieść dziennik praktyk
i umowę na dodatkowy dyżur dr Ireny Gruchały 25 września (14.00-16.00)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dyżur dr Anety Januszko-Szakiel z dnia 11 września (poniedziałek) zostaje przeniesiony na 12 września (wtorek), godz. 10.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


W dniu 13.09 dyżur dr Małgorzaty Janiak odbędzie się w godz. 15.00-17.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 11 września rozpocznie się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym w naszym Instytucie INiB, kolejna rekrutacja studentów do programu Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim 2017/2018 r., która będzie trwała w okresie od 11.09.2017 r. do 08.10.2017 r.

Rekrutacja odbywa sie poprzez system USOS.

Wszystkie informacje odnośnie do 2 tury rekrutacji w roku akademickim 2017/2018, w tym zasad i kryteriów rekrutacji oraz aktualnej oferty Instytutu znajdują się na stronie Instytutu w zakładce Erasmus+ (http://www.inib.uj.edu.pl/erazmus-) oraz na stronie Działu Międzynarodowej Wymiany Studentów UJ (www.dmws.uj.edu.pl).

Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne także u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 5 września na 6 września (środa) w godz. 10.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Piotr Lechowski przenosi dyżur z 6 września na 8 września (piątek) w godz. 10.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Egzamin poprawkowy ze źródeł informacji 1 września zostaje przeniesiony na godz. 12.30, z powodu odbywającego się wcześniej pogrzebu Prof. Urszuli Perkowskiej, byłego pracownika naszego Instytutu. Sala 0.313.
z poważaniem
Małgorzata Jaskowska

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka Politechniki Gdańskiej zaprasza studentów na praktyki, poleca też oferty

pracy zamieszczone na stronie internetowej Uczelni.

Adres: Politechnika Gdańska. Biblioteka

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

e-mail: library@pg.gda.pl

 

Irena Gruchała - opiekunka praktyk

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem dr Wójcik w egzaminie OIW, dyżur w dniu 21.06.17 odbędzie się w godzinach 12.00-14.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Z powodu udziału w konferencji dr hab. Maria Próchnicka odwołuje dyżur w dniu 19.06.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Mgr Marek Deja odwołuje zajęcia z przedmiotu „Zarządzanie informacją w bibliotekach" w dniu 13.06.2017. Zajęcia zostaną zrealizowane w trybie e-learningowym na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Paloma Korycinska przenosi swoje dyżury z poniedziałku i wtorku 12 i 13.06 na środę 14.06, godz. 12.00-13.00 i 15.-16.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z dnia 12.06.2017 na środę 14.06.2017, godz. 12.00-13.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Dorota Rak odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 07.06.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z moim udziałem w konferencji przypominam o następujących zmianach w godzinach/sposobach odbywania zajęć w czwartek 8 czerwca:
Obserwatorium kultury - zajęcia odrobione w e-learningu na platformie Pegaz
Organizacja informacji i wiedzy G. 1 - zajęcia przeniesione wyjątkowo z godz. 9.45 na 15.00
Pozostałe zajęcia i dyżur odbędą się zgodnie z harmonogramem.
Magdalena Wójcik

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Sabina Cisek odwołuje zajęcia w dniu 02.06.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


W związku z nieobecnością w dniach 30.05-14.06 dyżury dr Małgorzaty Janiak są odwołane.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Sabina Cisek odwołuje zajęcia i dyżury w dniach 26 i 29.05.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Mgr Marek Deja przenosi dyżur w dniu 25.05.2017 na godzinę 12.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Małgorzata Janiak przenosi dyżur z dnia 23.05 na środę 24.05 (11.30-15.00)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Paloma Korycińska przenosi swój dyżur z wtorku 23.05 na środę 24.06, godz. 15.00-16.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 23.05.2017 r. dyżur dr Małgorzaty Janiak odbędzie się w godz. 15.30-16.30.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie zaprasza do odbycia praktyk lub wolontariatu.

al. Kijowska 3
kontakt: mgr Marianna Łukawska
tel. 509686079
mail: mlukawska@onet.eu

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

terminy zajęć dla grupy 1:

26.05.2017 godz. 15.00-16.30
26.05.2017 godz. 16.45-18.15
02.06.2017 godz. 16.45-18.15
sala 3.118

terminy zajęć dla grupy 2:

19.05.2017 godz. 16.45-18.15
23.05.2017 godz. 18.30-20.00
24.05.2017 godz. 18.30-20.00
sala 3.118

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Paloma Korycińska odwołuje dyżury 15 i 16 maja 2017 r.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr hab. Diana Pietruch-Reizes odwołuje zajęcia dydaktyczne w dniu 16.05.2017.   

Wykład oraz laboratorium zostaną przeprowadzone w terminie  ustalonym wspólnie ze studentami.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 15 maja (poniedziałek) na środę 17 maja, godz. 12.00-13.00. Dyżur czwartkowy z dnia 18.05. 2017 r. zostaje przełozony na poniedziałek 22.05.2017 r. i odbędzie się w godzinach 13.00-14.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Od dnia 15 maja dyżury dr Palomy Korycińskiej będą miały miejsce w poniedziałki i wtorki w godzinach 10.00-11.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdów na konferencje dr hab. Maria Próchnicka przenosi dyżur i zajęcia   z dnia 8.05 na dzień 10.05 (9.45-11.15, p. 0.209) oraz z dnia 15.05 na dzień 17.05.2017 (9.45-11.15, p. 0.209)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur z 5 maja (piątek) na poniedziałek 8 maja, godz. 11.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ROK II (2 stopnia)

Szanowni Państwo,


SPECJALIZACJA TRANSFER INFORMACJI – zajęcia prowadzone przez dr Palomę Korycińską
Zajęcia grupy 1 przypadające w czwartek 4 maja odbyły się w czwartek 27 kwietnia w godz. 11.30-13.00.
Zajęcia grupy 2 przypadające w piątek 5 maja odbyły się w piątek 28 kwietnia w godz. 14.00-15.30.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Zgodnie z treścią Komunikatu Dziekana WZiKS - 4 maja 2017 jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje dyżur i zajęcia w dniu 27.04.2017 r. z powodu choroby. Zajęcia zostaną zrealizowane w trybie e-learningowym na platformie Pegaz. Dodatkowy dyżur odbędzie się w dniu 8.05 br. (poniedziałek) w godzinach 13.00-14.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ROK I (1 stopnia)

Szanowni Państwo,

Ze względu na majowe wyjazdy konferencyjne dr Palomy Korycińskiej, w środę 26 kwietnia odbędzie się podwójny wykład z przedmiotu KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIA. Godz. 16.45-20.00, sala 0.313.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje wszystkie zajęcia w tym tygodniu. Na platformie Pegaz pojawią się komunikaty oraz ćwiczenia do wykonania.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


W związku z ogłoszeniem dnia 13.04.2017  (Wielki Czwartek) dniem wolnym od zajęć, informuję, że mój dyżur w tym dniu się nie odbędzie. Wszystkich zainteresowanych zapraszam w czwartek 20.04.2017 o zwykłej porze (16.00-17.30).
Z poważaniem,
Dr hab. Remigiusz Sapa

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

mgr Dorota Rak przenosi swój dyżur w dniu 12.04.2017 z godz.17.00-18.00 na godz. 9.30-10.30.
Zgodnie z Państwa prośbą zajęcia z zarządzania tożsamościami w środowisku cyfrowym (grupa 2) oraz źródeł informacji (grupy 1 i 4) odbędą się w e-learningu na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr hab. Maria Próchnicka odwołuje wykład z przedmiotu „Naukoznawstwo” w dniu 15.05.2017. Zajęcia odbędą się 22.05.2017 w godzinach 8.00- 9.30 w sali 2.122

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Z powodu choroby mgr Katarzyna Leśkiewicz odwołuje zajęcia w dniu 11.04.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Na prośbę studentów wykład dr Palomy Korycińskiej z przedmiotu "Komunikacja społeczna i media" zostaje przełożonyze środy 12.04.2017 (godz. 16.45-18.15) na środę 19 kwietnia 2017 r., godz. 18.30-20.00, sala 0.313.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,


Dr Piotr Lechowski odwołuje zajęcia w dniu 11.04.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

I rok I stopień

Szanowni Państwo,

Mgr Michał Pysz odwołuje zajęcia z przedmiotu „ Zarządzanie tożsamościami w środowisku cyfrowym” dla grupy 2 w dniu 07.04.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Mgr Dorota Rak odwołuje dyżury w dniach 05 i 06. 04.2017, które jednorazowo zostają przeniesione na poniedziałek 10.04.17, godzina 8.30-9.30 oraz środę 12.04.2017, godzina 8.30-9.30.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


dr Małgorzata Janiak zmienia termin dyżurów z dni: 4-5.04.2017 r. na: 5.04.2017 r. godz. 12.30-14.30

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Z powodu udziału w konferencji dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje zajęcia i dyżur w dniu 3 kwietnia 2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

I rok I stopień

Szanowni Państwo,

Mgr Michał Pysz odwołuje zajęcia z przedmiotu „ Zarządzanie tożsamościami w środowisku cyfrowym” dla grupy 2 w dniu 31.03.2017.

----------------------------------------------------------------------------------------

II rok 1 stopień

Zajęcia terenowe odbędą się w następujących terminach:
7 kwietnia 10:30 - 12:00 grupa mgr Pauliny Motylińskiej (grupa nr 1)
7 kwietnia 14:15 - 15:45 grupa mgr Anny Pieczki (grupa nr 3)
10 kwietnia 09:00 - 10:30 grupa mgr Piaśnik-Krakowskiej (grupa nr 2)
Miejsce bez zmian: Czytelnia Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki AGH.

----------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA 2 ROK 1 ST.
Szanowni Państwo,


Pierwsze spotkanie w ramach zajęć terenowych 2 odbędzie się w piątek 7 kwietnia TYLKO DLA GRUPY NR 3 w  Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki AGH.


14:15 - 15:45 grupa mgr Anny Pieczki (grupa nr 3)
Zajęcia dla grup 1 i 2 odbędą się w innym terminie

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Firma Infobrokerska.pl w Krakowie zaprasza na praktyki.
(informacje: dr Irena Gruchała)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Pierwsze spotkanie w ramach zajęć terenowych odbędzie się w piątek 7 kwietnia w  Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki AGH.


Rozkład dla poszczególnych grup:
10:30 - 12:00 grupa mgr Pauliny Motylińskiej (grupa nr 1)
12:30 - 14:00 grupa mgr Piaśnik-Krakowskiej (grupa nr 2)
14:15 - 15:45 grupa mgr Anny Pieczki (grupa nr 3)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
 
Informuję, że 22.03.17 mój dyżur odbędzie się wyjątkowo w godzinach 9.45-10.45.

Magdalena Wójcik.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniach 21-22 marca 2017 zostają odwołane wszystkie zajęcia oraz dyżur dr Anety Januszko-Szakiel. Terminy odrobienia zajęć zostaną podane w przyszłym tygodniu

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje swoje dyżury i zajęcia w dniach 20.03 i 23.03.2017 r. z powodu choroby. Zajęcia zostaną zrealizowane w trybie e-learningowym na platformie Pegaz. Termin dodatkowych dyżurów zostanie podany w najbliższym czasie. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
I rok I st. zarządzania informacją, przedmiot "Warsztat informacyjny", gr. 4.

Zajęcia 23 marca 2017 r. dla gr. 4 odbędą się razem z gr. 1, 2 i 3 (gr. 4 zostanie podzielona na 3 części).
Zajęcia 30 marca 2017 r. dla gr. 4 odbędą się zdalnie (w trybie e-learning), wszystkie materiały i zadania zostaną zamieszczone na platformie PEGAZ.
----------------------------------------------------------------------------------------
 

Szanowni Państwo,

Dr Paloma Korycińska odwołuje dyżur zastępczy w środę 15.03.2017 z powodu choroby.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Magdalena Wójcik odwołuje dyżur w dniu 15.03.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Pństwo,

Z powodu wyjazdu na konferencję naukową dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna w dniach 22-23.03.2017

----------------------------------------------------------------------------------------

Dr Małgorzata Jaskowska odwołuje swój dyżur i zajęcia w dniu 13.03.2017 r. z powodu choroby

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Aneta Januszko-Szakiel przenosi dyżur z dnia 6.03.2017, godz. 13.30 na 7.03.2017, godz. 11.30-12.30

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje dyżur w dniu 02.03.2017 r. (czwartek) z powodu egzaminu.

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 03.03.2017 zajęcia prowadzone przez dr Sabinę Cisek z przedmiotu "Warsztat informacyjny" (16.45-18.15) odbędą się wyjątkowo w sali 3.113

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 01.03.2017 (9.45-11.15) dr Sabina Cisek odwołuje wykład "Infobrokering i wywiad rynkowy- podstawy"

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby dr Małgorzata Janiak będzie nieobecna do 03.03.2017

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Piotr Lechowski odwołuje zajęcia i dyżury w dniach: 27.02-03.03.2017

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Mgr Dorota Rak przenosi swój dyżur z czwartku 23 lutego na jutro (wtorek 21 lutego) na godz. 8.00-10.00.

---------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Oferta pracy!

Miejsce pracy:
 Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
 budynek C, I piętro

 Stanowisko:
 pracownik magazynu bibliotecznego

 Rodzaj umowy:
 umowa zlecenie, niepełny etat, praca do 18.00 i do 19.00, praca też w
 soboty

 Zakres obowiązków:
- realizacja zamówień magazynowych,
- włączanie materiałów bibliotecznych do księgozbioru magazynowego,
- pomoc w porządkowaniu księgozbioru czytelnianego

 Wymagania:
- dyspozycyjność (praca w godzinach popołudniowych oraz w weekendy)
- komunikatywność

CV i list motywacyjny do 23 lutego można przesyłać na e-mail
 lstachura@afm.edu.pl bądź złożyć w bibliotece.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak przenosi dyżur z dnia 21.02.2017 na 23.02.2017 na godz. 9.30-11.30.

---------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga! Wolontariusze poszukiwani!

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka poszukuje wolontariuszy do zespołu Biblioteki prof. Janiny Kraupe-Świderskiej. Do obowiązków wolontariuszy należeć będzie m. in. współpraca ze specjalistką ds. Biblioteki w opracowaniu katalogu, przygotowaniu wstępnym zbiorów bibliotecznych, uzupełnianiu numerów inwentarzowych, porządkowaniu zbiorów. Wolontariat będzie bezcenną szansą na poznanie się z procesem organizacji i udostępniania publiczności bibliotek osobistych oraz okazją do zapoznania się z bezcennymi, wielojęzycznymi zbiorami prof. Kraupe-Świderskiej poświęconych zarówno (choć nie tylko) sztuce jak i ezoteryce. Cricoteka oferuje elastyczne godziny pracy między 10 a 16, pn-pt. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się mailowo na adres: mrs.emily.diana@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska przenosi swój dyżur dla studentów z dnia 07.02.17 na środę 08.02.17 (godz. 10.00-12.00)

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


dr hab. Maria Próchnicka przenosi swój dyżur dla studentów z dnia 06.02.2017 na środę 08.02.2017, (godz.10.00 pok. 0.209)

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Monika Krakowska odwołuje dyżur w dniu 07.02.2017 (wtorek) z powodu uczestnictwa z ramienia WZIKS UJ w spotkaniu przedstawicielstwa uczelni wyższych Krakowa z delegacją uczelni wyższych z Liege. Dyżur odbędzie się w najbliższym czasie, dokładny termin będzie podany w ogłoszeniach.

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Irena Gruchała odwołuje dyżur w dniu 09.02.2017 (czwartek)

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 01.02.2017 o godz. 10.15 zostanie uruchomiona rejestracja do grup laboratoryjnych dla studentów 2-go roku drugiego stopnia na przedmiot Cataloguing, retrieving and translating scholarly texts in English. Rejestracja będzie trwała do 03.02.2017, do godz. 23:59. Kod typu rejestracji WZ.ZI-16/17L-2r-2stg


Ten podział będzie również obowiązywał na przedmioty: Etyka badań i zawodów informacyjnych oraz Obserwatorium kultury.


Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
- pod właściwy program studiów
- pod etap studiów

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dyżur dr Anety Januszko-Szakiel zostaje przeniesiony ze środy (1.02.2017) na piątek (3.02.2017), godz. 8:30

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W dniu 02.02.2017 o godzinie 8.15 zostanie uruchomiona rejestracja do grup laboratoryjnych dla studentów 1- go roku drugiego stopnia na przedmiot „Kultura książki”. Rejestracja będzie trwała do 04.02.2017, do godziny 23:59. Kod typu rejestracji WZ.ZI-16/17L-1r-2stg.

Osoby, które nie zdążą się zarejestrować proszone są o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 31.01.2017 o godzinie 8.15 zostanie uruchomiona rejestracja do grup laboratoryjnych dla studentów 1- go roku pierwszego stopnia na przedmiot „Źródła informacji”. Rejestracja będzie trwała do 02.02.2017, do godziny 23:59. Kod typu rejestracji WZ.ZI-16/17L-1r-1stg.

Ten podział będzie również obowiązywał na przedmioty: „Podstawy teorii i metodologii bibliologii i informatologii” oraz „Warsztat Informacyjny”.

Osoby, które nie zdążą się zarejestrować proszone są o kontakt z Sekretariatem dydaktycznym.

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:

- pod właściwy program studiów

- pod etap studiów

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,
Z powodu choroby dr Cisek będzie nieobecna do dnia 26.01.2017 (włącznie)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Zbliża się koniec Twoich studiów….

Coraz częściej myślisz  co dalej?

Jak poradzisz sobie na rynku pracy?

Czy zdobyłeś potrzebną wiedzę i umiejętności?

 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

zaprasza studentki i studentów studiów stacjonarnych   studiujących na ostatnim roku studiów  pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

na

warsztaty i kursy podnoszące kompetencje

 niezbędne na rynku pracy

Oferujemy:

  • Warsztaty rozwijające kompetencje komunikacyjne, analityczne i informatyczne, w tym wyszukiwania informacji
  • Kursy językowe (również kursy kończące się certyfikowanymi egzaminami)
  • Warsztaty i zadania praktyczne w formie projektowej rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
  • Wizyty studyjne w instytucjach zagranicznych

 

Wstępna rejestracja osób, które chcą wziąć udział w projekcie odbędzie się w dniach

25.01 - 15.02.2017 przez system USOSweb

https://zapisy.usos.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach, kursach i  wizytach studyjnych jest bezpłatny.

 

Więcej informacji na stronie: www.jcrk.uj.edu.pl

 

 

POWR.03.01.00-00-K435/15-00,

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

w bieżącym tygodniu mój dyżur odbędzie się w środę 25 stycznia w godz. 14.00-16.00

Małgorzata Jaskowska

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Sabina Cisek z powodu choroby odwołuje zajęcia w dniu 23.01.2017.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,
Dr Magdalena Wójcik odwołuje z powodu choroby swoje zajęcia i dyżury w dniach 23-27.01.17. Wszystkie zajęcia są na bieżąco odrabiane na platformie Pegaz.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby mgr Dorota Rak odwołuje dyżur w dniu 18.01.2017

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Osoby, które nie zarejestrowały się na wybrane przez siebie fakultety i specjalizacje proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu IINIB. (pokój 3.204)

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga 3 rok studia I stopnia,

Szanowni Państwo,

Zajęcia dla 3 roku z przedmiotu Usługi i produkty informacyjne (grupy 1,2) zostają przeniesione z dni 16 stycznia oraz 23 stycznia na piątek, 20.01.2017 r. na godzinę 8.30, do sali 0.313. Zajęcia odbędą się w formie spotkania warsztatowego z przedstawicielem Działu Marketingu i Promocji firmy COMARCH SA.

Spotkanie przeznaczone jest dla całego roku, zatem zapraszam też grupę 3.

dr Monika Krakowska

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W poniedziałek 16 stycznia rozpocznie się na Uniwersytecie Jagiellońskim, w tym w naszym Instytucie INiB, rekrutacja studentów do programu Erasmus+, która będzie trwała w okresie od 16.01.2017 r. do  06.02.2017 r.

Wszystkie informacje odnośnie do rekrutacji w roku akademickim 2017/2018, w tym zasad i kryteriów rekrutacji oraz aktualnej oferty Instytutu znajdują się na stronie Instytutu w zakładce Erasmus+ (http://www.inib.uj.edu.pl/erazmus-).

Wszelkie informacje, dotyczące profilu instytucji oraz zasad przyznawania stypendium są dostępne także u p.o. Instytutowego Koordynatora Programu ERASMUS+, dr Moniki Krakowskiej, e-mail: monika.krakowska@uj.edu.pl, pok. 3.379, tel. 12 664 58 03.

Terminy spotkań promocyjno-informacyjnych programu Erasmus+ dla studentów w ramach tygodnia promocji Erasmus+ na UJ z uwzględnieniem rekrutacji przez system USOSweb:

Auditorium Maximum ul. Krupnicza 33, Aula Mała

16.01.2017, godz. 16:00-17:00

18.01.2017, godz. 14:30-15:30

20.01.2017, godz. 11:30-12:30

Kampus UJ WZiKS ul. Łojasiewicza 4 sala 0.104

17.01.2017, godz. 14:00-15:00

19.01.2017, godz. 14:00-15:00

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Magdalena Wójcik odwołuje z powodu choroby swoje zajęcia i dyżury w dniach 16-20.01.17. Wszystkie zajęcia są na bieżąco odrabiane na platformie Pegaz.

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 16.01.2017 zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty fakultatywne (dla lat I-III, dla pierwszego roku drugiego stopnia) oraz dla III roku dodatkowo rejestracja na wykład obowiązkowy do wyboru (rejestrujecie się Państwo na jeden z wykładów: Informatologia jako nauka interdyscyplinarna lub Informatologiczne koncepcje ekologii informacji.)
Rejestracja będzie trwała do 20.01.2017 do godziny 23:59.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.usosweb.uj.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Uwaga rok II 1 stopnia

Szanowni Państwo,

Wstęp do pragmatyki językowej - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zapraszam na wspólne wyjście do Teatru PWST.

W ramach zajęć 11 stycznia (środa), temat: PERFORMATYKA, obejrzymy spektakl "WSPOMNIENIA POLSKIE (wg Witolda Gombrowicza)".

Data: wtorek 24 stycznia 2017 r., scena przy ul. Straszewskiego 22.

Paloma Korycińska

---------------------------------------------------------------------------------------

I rok, 1 st., gr. 1 i 3

Szanowni Państwo,

Zajęcia z przedmiotu Scientific and professional terminology… dla grup 1 i 3 zostają przeniesione ze środy (11 stycznia 2017 r.) na czwartek (12 stycznia 2017 r.).

Zajęcia z grupą 1 odbędą się w godz. 13.15-14.45 (sala 3.118).

Zajęcia z grupą 3 odbędą się w godz. 16.45-18.15 (sala 3.18).

Mój dyżur w tym tygodniu odbędzie się w czwartek (12.01) w godzinach 14.45-16.45.

 

Agnieszka Długosz-Pysz

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Magdalena Wójcik odwołuje swoje zajęcia i dyżury do dnia 13.01.17 z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione na platformie Pegaz.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Z powodu choroby zajęcia prowadzone przez dr hab. Dianę Pietruch-Reizes w dniu     3 i 4 stycznia 2017 r. zostają odwołane.
Wykłady oraz laboratoria zostaną przeprowadzone w terminie ustalonym wspólnie ze studentami.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Monika Krakowska przenosi dyżur z 5 stycznia 2017 r. na 12 stycznia br., który odbędzie się w godzinach 10.00-12.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Agnieszka Długosz-Pysz będzie nieobecna z powodu choroby. Zajęcia w dniu 21.12 oraz dyżur w dniu 22.12 zostają odwołane.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Odwołane zajęcia z dnia 16.12.2016 (I rok I stopień - podstawy zarządzania) z dr Materską Samek odbędą się w dniu 20.01.2017 od godziny 15.00 do 16.30, sala 2.121.

----------------------------------------------------------------------------------------

I rok I st

Szanowni Państwo,

W dniu 16.12.2016 dr Materska-Samek odwołuje zajęcia z „Podstaw Zarządzania”, które miały rozpocząć się o godzinie 15.00.
(Zajęcia z tego przedmiotu od godziny 8.00 odbędą się według planu.)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dr Aneta Januszko - Szakiel odwołuje dyżur w dniu 19.12.2016. Zajęcia z przedmiotu „Infobrokering i wywiad rynkowy” (II rok, 2 st.) zostają przeniesione z dnia 19.12.2016 na 09.01.2017 godz. 8.00-9.30, sala 3.118

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przypominam, że zgodnie z naszymi ustaleniami, seminarium licencjackie 21.12.16 odbędzie się w trybie e-learningu.
Magdalena Wójcik

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W dniu 14.12.2016 dyżur Pani mgr Doroty Rak odbędzie się wyjątkowo w godzinach 15.00-17.00

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 08.12.2016 zajęcia prowadzone przez panią mgr Katarzynę Leśkiewicz zostają odwołane z powodu choroby. (będą realizowane na platformie Pegaz)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Z powodu choroby zajęcia prowadzone przez prof. dr hab. Wiesława Babika w dniu 07.12.2016 zostają odwołane.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,


Dr Paloma Korycińska przenosi dyżur ze środy 7 grudnia na czwartek 8 grudnia, godz. 17.00-18.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem Pani dr hab. Diany Pietruch-Reizes w posiedzeniu Rady Towarzystw Naukowych PAN zajęcia w dniu 07.12.16 zostają odwołane.

----------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ROK II ST II

SPECJALIZACJA "TRANSFER..."

W związku z zapowiedzianymi wizytami gości pozostałe do zrealizowania zajęcia
z dr Korycińską i dr Januszko-Szakiel odbędą się w następujących terminach:
1) 13 grudnia, sala 3.118, godz. 9.45-13.00 (P. Korycińska)
2) 20 grudnia, sala 0.317 (parter), godz. 9.45-13.00 (A. Januszko-Szakiel)
3) 10 stycznia , sala 0.317 (parter), godz. 9.45-13.00 (P. Korycińska)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
w związku z moją przedłużającą się chorobą odwołuję dyżur i zajęcia w dniu 6.12.2016 r.
Małgorzata Janiak

----------------------------------------------------------------------------------------

Studenci I roku studiów I stopnia.

W poniedziałek 5 grudnia w sali 0.313 w godzinach 15.00 - 16.30, zaraz po "normalnym" wykładzie, odbędzie się dodatkowy wykład z przedmiotu "Środowisko informacyjne człowieka" (za 31 października). Serdecznie zapraszam.

Z poważaniem,

Dr hab. Remigiusz Sapa

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie informuję, że z racji konieczności dokonania sprawozdawczości GUS i koordynacji dwóch niezależnych systemów ewidencji danych (POLON i USOS ), zmuszeni jesteśmy dokonać optymalizacji czasu pracy sekretariatów poprzez wyłączenie w dniach  6-7 grudnia 2016 r.  rozpatrywania wszelkich spraw dydaktycznych. Przepraszamy za zaistniałe niedogodności a Studentów i Pracowników prosimy o wyrozumiałość.


Dr hab. Piotr Jedynak, prof. UJ
Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo

W dniu 01/12/2016 dr Monika Krakowska odwołuje zajęcia i dyżur z powodu choroby dziecka. Laboratorium z Infobrokeringu i wywiadu rynkowego odbędzie w trybie e-learningowym. Termin dodatkowego terminu dyżuru zostanie podany wkrótce.

----------------------------------------------------------------------------------------

Dr M.Jaskowska przenosi dyżur z dnia 30.11 na 29.11 godz. 16-17

----------------------------------------------------------------------------------------

2 rok studiów 2 stopnia

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Państwa prośbą odrabianie zajęć na specjalizacji "Transfer informacji w społeczeństwie" odbędzie się 30.11.16 o godz. 14.00 w sali 2.121.
Magdalena Wójcik

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W dniach 22-23 listopada 2016 dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje zajęcia i dyżur.

-----------------------------------------------------------------------------------------

3 rok studiów 1 stopnia, Fakultet Wizualizacja informacji

Szanowni Państwo,

W związku z moją chorobą nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 6.12.2016 r.

Natomiast w terminach 22.11 i 29.22.2016 r. w godz. 15.00-17.15 w sali 2.121 odbędą się zajęcia o mapowaniu myśli. Poprowadzi je mgr Dorota Rak. Obecność obowiązkowa.

Małgorzata Janiak

----------------------------------------------------------------------------------------

3 rok studiów 1 stopnia, Fakultet Estetyka a informacja

Szanowni Państwo,

W związku z moją chorobą nasze najbliższe spotkanie odbędzie się 6.12.2016 r. (godz. 16.45, sala 2.121). Ustalimy wtedy sposób i terminy odrobienia zajęć.

Małgorzata Janiak

----------------------------------------------------------------------------------------

2 rok studiów 1 stopnia

Szanowni Państwo,

W związku z moją chorobą nasze najbliższe spotkanie na konwersatorium z Projektowania i oceny systemów informacyjnych odbędzie się 6.12.2016 r. (godz. 13.15, sala 2.122/2.123)

Małgorzata Janiak

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

dr Sabina Cisek będzie nieobecna z powodu choroby do dnia 21.11.2016 (włącznie)

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 25.11.2016 w godz. 11.30-14.45 w sali 3.121 odbędą się obowiązkowe zajęcia dla osób studiujących na 1 roku II stopnia Zarządzania Informacją, które nie odbyły szkolenia dot. obsługi platformy PEGAZ.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Szkoła Podstawowa nr 30 w Krakowie, ul. Konfederacka 12, zaprasza na praktykę.

Kontakt:

Krystyna Gubernat - nauczyciel bibliotekarz

tel. 515 705 181

e-mail: sp30kg@interia.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Sekcja Karier zaprasza studentów i absolwentów do udziału w „Jesiennej Akademii Rozwoju Osobistego”. Jest to cykl szkoleń poświęcony nabywaniu i udoskonalaniu umiejętności interpersonalnych. W dniach 17 i 18. 11. 2016 od godziny 9.30 w sali 2.122 odbędą się ostatnie szkolenia. Rejestracja i szczegóły na stronie: http://bit.ly/2fgYNk4

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

 

dr Sabina Cisek będzie nieobecna do 18.11.2016 z powodu choroby.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Dr Małgorzata Janiak w dniach 14-18.11.br. odwołuje swoje zajęcia oraz dyżur z powodu choroby.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W dniu 14.11.2016 zajęcia oraz dyżur dr Cisek zostają odwołane z powodu choroby.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

W dniach 14-17.11.2016 dr Monika Krakowska odwołuje zajęcia i dyżury z powodu choroby. Zajęcia zaplanowane w tym dniu odbędą się w formie e-learningu.

 

Uwaga 1 rok I stopnia GRUPA 1 i GRUPA 3

Zajęcia z przedmiotu Zachowania informacyjne w dniu 14.11 odbędą się w formie e-learningowej na platformie Pegaz, gdzie zostaną umieszczone wszystkie materiały do ćwiczeń.

Dodatkowe zajęcia odbędą się w grudniu br. Szczegółowe dane zostaną przesłane na forum platformy Pegaz, jak i przekazane podczas najbliższych zajęć.

Dr Monika Krakowska

Uwaga 3 rok 1 stopnia GRUPA 2

Zajęcia z przedmiotu Usługi i produkty informacyjne w dniu 14.11 odbędą się w formie e-learningowej na platformie Pegaz, gdzie zostaną umieszczone wszystkie materiały do ćwiczeń.

Dr Monika Krakowska

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Katarzyna Leśkiewicz odwołuje zajęcia w dniu 10.11.2016. Termin odrobienia zajęć zostanie podany drogą mailową.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

dr Paloma Korycińska odwołuje zajęcia i dyżur 9.11.2016 r. z powodu wyjazdu. Zajęcia z przedmiotu "Wstęp do pragmatyki językowej" - rok II st. 1 stopnia - odbędą się w czwartek 17.11.2016 w godz. 9.45-13.00.

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

Decyzją Rektora i Dziekana WZKS 30.10 i 2.11 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W dniu 26.10.2016 dr Aneta Januszko-Szakiel odwołuje dyżur. Zajęcia zaplanowane w tym dniu odbędą się w formie e-learningu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż ze względu na uczestnictwo w sprawie urzędowej odwołuję zajęcia popołudniowe z inforbrokeringu - informacja normalizacyjna i patentowa (13.15 - 14.45),   wykład Zarzadzanie informacją w nauce (15.00-16.30) przewidziane w harmonogramie 25 października 2016 r. oraz dyżur.  
Diana Pietruch-Reizes

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo,

w kontekście naszych przyszłych zajęć realizowanych w drugim semestrze - Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym - dotyczących różnych kompetencji potrzebnych na rynku pracy i samej umiejętności poszukiwania pracy, świadomego kreowania swojej kariery, zachęcam do wzięcia udziału w wydarzeniach przygotowanych dla Państwa przez Sekcję Karier UJ. Informacje poniżej.

    projekt monitoringowy - http://bit.ly/2exCefv
    doradztwa zawodowe - http://bit.ly/2e98XVx
    konsultacje CV na Kampusie - http://bit.ly/2elkTkQ

Małgorzata Stanula

Szanowni Państwo,

Dr Magda Wójcik przenosi dyżur 19.10 z godziny 12.15 na 11.15

----------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

19 października 2016 zajęcia z PRAGMATYKI JĘZYKOWEJ z P. Korycińską zostają przeniesione na godz. 15.00, sala 3.228. Dyżur P. Korycińskiej odbędzie się w godz. 16.00-17.00.

----------------------------------------------------------------------------------------


Szanowni Państwo,

zaczynamy drugą edycję Projektu Mentoringowego! To wyjątkowa okazja, aby poszerzyć swoje kompetencje, poznać nowych ludzi, wziąć udział w ciekawych konsultacjach, szkoleniach, warsztatach i jeszcze lepiej przygotować się do poszukiwania pracy. Zajęcia odbywają się w małych grupach lub na zasadzie konsultacji indywidualnych, co pozwala na bezpośredni kontakt z Mentorem. Jest czas na pytania, dyskusję, wyjaśnienie problemów i  wątpliwości.

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych Mentorów - absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wybierz interesujący Cię temat i zapisz się na zajęcia:

 - Assessment Center - co to jest i jak się do niego przygotować?
- E-commerce. Jak prowadzić skuteczne działania handlowe w internecie?
- Excel - podstawowe narzędzie pracy biurowej.
- Sztuka świadomej komunikacji.
- Media społecznościowe - czyli na Facebook'u świat social media zdecydowanie się nie kończy... .
- Instytucje Unii Europejskiej - jak ubiegać się o staż i pracę?
- Kariera w Wielkiej Brytanii? To da się zrobić!
- Życie jak w Madrycie - Kariera w Hiszpanii? Czemu nie?

Na stronie www.biurokarier.uj.edu.pl/absolwent/alumni-uj dostępny jest pełny harmonogram zajęć wraz z informacjami o Mentorach, terminach i miejscu spotkań. Znajduje się tam również Regulamin Projektu Mentoringowego oraz formularz aplikacyjny, który należy wypełnić przed zgłoszeniem się do Projektu.

W ramach Projektu zorganizowany zostanie również wykład Umowy w działalności gospodarczej - kompendium wiedzy. Przy zapisach na ten wykład nie trzeba wypełniać formularza aplikacyjnego. Wystarczy wysłać maila z tytułem „Umowy” na adres alumni@uj.edu.pl (w treści należy podać swoje imię i nazwisko, nr telefonu, wydział, kierunek oraz rok studiów). Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia prześlemy w e-mailu zwrotnym.

Zapraszamy!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Wszelkie pytania dotyczące Projektu Mentoringowego prosimy kierować na adres: alumni@uj.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------

Sznowni Państwo,

z powodu mojego uczestnictwa w obronach prac magisterskich, mój dzisiejszy dyżur zostaje przeniesiony z godz. 15 na 16

Małgorzata Jaskowska

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo

Dr Sabina Cisek odwołuje zajęcia i dyżury w okresie 10-12.11 z powodu wyjazdu

--------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok

Trwa dodatkowa otwarta dla wszystkich rejestracja na zajęcia wf. Można wybrać dowolną grupę, w której są miejsca, niekolidującą z zajęciami w INiB

--------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok, grupa 2 i grupa 3

Ćwiczenia z podstaw zarządzania rozpoczną się 4.11. Dodatkowe terminy zostaną wyznaczone w listopadzie.

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż ze względu na wyjazd odwołuję zajęcia przewidziane planem   11 i 12 października 2016 r. oraz dyżur.  Wykłady oraz laboratoria przeprowadzę w terminie  ustalonym wspólnie ze studentami.
Diana Pietruch-Reizes

--------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok, 2 stopnia

Szanowni Państwo
Pan Dawid Bittner prosi aby grupa pierwsza przyszła na zajęcia z zarządzania informacją wizualną i dźwiękową zgodnie z planem  o godzinie 15, grupa druga o 16.30. Osoby, które nie mogły się zapisać podczas rejestracji do grupy 3 proszone są o przyjście na zajęcia z grupą pierwszą lub drugą.
Zajęcia będą miały charakter organizacyjny, nastąpi podział na grupy projektowe i omówienie warunków zaliczenia. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

--------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA ROK 2, 2 STOPNIA
Zapraszam uprzejmie na spotkanie z opiekunem roku w czwartek 6 października 2016, godz. 11.00, sala. 2.122.
Agnieszka Korycińska

--------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga studenci I stopnia

Lektorzy języka angielskiego proszą o pilny kontakt osoby, które nie zarejestrowały się w rejestracji JCJ. Proszę aby te osoby przyszły na najbliższe zajęcia z języka angielskiego.

Istnieje możliwość zmiany godziny zajęć dla grupy o 8 rano we wtorek. Do ustalenia z lektorem na zajęciach.

Katarzyna Leśkiewicz

--------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
5.10.2016 odwołuję swoje zajęcia i dyżur z powodu wyjazdu na konferencję.
Magdalena Wójcik

--------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok 2 stopnia (osoby, które dokonały wpisu na studia w ostatnim tygodniu września )

Rejestracja na przedmioty w systemie usosweb została przedłużona do 5.10. Będzie dostępna od soboty rano. Proszę zarejestrować się na seminarium (wybór promotora), zarządzanie informacją wizualną i dźwiękową oraz wybrać jeden z dwóch przedmiotów fakultatywnych. Przedmiot  przegląd źródeł informacji jest rekomendowany (ale nie obowiązkowy) dla osób które wcześniej nie studiowały w INiB.

--------------------------------------------------------------------------------------

 

III rok

Szanowni Państwo,

zebranie organizacyjne odbędzie się w środę 5 października po wykładzie Prof. Diany Pietruch-Reizes (około godz. 13.00) w sali 0.313

Małgorzata Jaskowska

--------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok 1 stopnia

Zebranie organizacyjne z opiekunem roku dr Anetą Januszko-Szakiel odbędzie się 3.10.2016 w sali 2.122 o godzinie 16.45.
Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 3 października. Proszę sprawdzić w systemie USOSweb swój indywidualny harmonogram.

---------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA NA WYJAZDY ERASMUS+

Harmonogram II rekrutacji:
- 26.09.2016 - 14.10.2016 - składanie dokumentów przez studentów do koordynatorów wydziałowych/instytutowych (przez system USOSweb)
- 10.10. -14.10.206 - przeprowadzenie kwalifikacji, ogłoszenie wyników w jednostce macierzystej
UWAGA: rekrutacja dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2016/2017. ODBYWA SIĘ PRZEZ SYSTEM USOSweb.
Więcej informacji: http://www.dmws.uj.edu.pl/rekrutacja-erasmus1​ oraz u koordynatora instytutowego, mgr Doroty Rak

---------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga II rok 1 stopnia

Szanowni Państwo,
spotkanie organizacyjne dla studentów II roku studiów I stopnia odbędzie się w poniedziałek 3 października w godzinach 9.15-9.45 w sali 0.313. Ze względu na omawiane kwestie obecność jest obowiązkowa.
Dorota Rak
opiekun II roku I st.

---------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga I rok 2 stopnia

Szanowni Państwo,
Zapraszam na krótkie spotkanie organizacyjne z opiekunem roku. Spotkanie odbędzie się 3.10.16 r. o godz. 11.00 w sali 0.313 (pod koniec wykładu dr hab. Sapy).
Magdalena Wójcik

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Przypominam, że 27.09 rozpocznie się rejestracja na zajęcia językowe organizowana przez JCJ.

Rejestracja pod adresem: https://www.usosweb.uj.edu.pl/ul/catalogue.php

Uwaga II rok 1 stopnia

Osoby, które chcą rozpocząć naukę drugiego języka od podstaw mogą zarejestrować się na dowolny język (sugerowany rosyjski, grupa dedykowana wtorek g. 15 ). Język ten musi być kontynuowany do 3 roku włącznie i zostanie zaliczony jako przedmiot fakultatywny na 3 roku. Rejestracja tak jak na język angielski.

Katarzyna Leśkiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Rejestracja

W piątek 16.09 w godzinach wieczornych powinna uruchomić się rejestracja do grup dla 2 i 3 roku studiów I stopnia i 2 roku studiów 2 stopnia.

Proszę sprawdzać informację na koncie USOSweb.

Przed przystąpieniem do rejestracji proszę sprawdzić harmonogramy. Wpiątek w godzinach dopołudniowych będą nowe wersje harmonogramów (niestety uległy zmianom).

Katarzyna Leśkiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Agnieszka Korycińska przenosi dyżur z poniedziałku 12 września na piątek 16 września, godz. 14.00-16.00.

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

zmieniam godziny mojego dyżuru w dniu 14.09.2016 r. na 9.00-11.00 z powodu uczestnictwa w obronach prac licencjackich

z poważaniem

Małgorzata Jaskowska

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

W dniu 12.09 dyżur odbędzie się w godzinach 10.30-12.30

Małgorzata Stanula

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
uległa zmianie godzina mojego dyżuru w dniu 29 czerwca. Zapraszam w godzinach 15.00-17.00.
Dorota Rak

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
29.06.16 odwołuję swój dyżur z powodu udziału w obronach prac licencjackich.

Magdalena Wójcik

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

w dniach 22, 23.06 sekretariat będzie czynny do godziny 12.

---------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II (ul. Prądnicka 80) przyjmie studentów na praktyki w dwóch jednostkach (Biuro Wspierania Badań i Rozwoju oraz Biblioteka Szpitalna).

Kontakt: Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł

e-mail: agnesss.piwowarczyk@gmail.com

Opiekunka praktyk: Irena Gruchała

---------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rejestracji na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym na III roku

Szanowni Państwo
W semestrze zimowym 16/17 zostaną uruchomione następujące przedmioty fakultatywne:

Dydaktyka czytelnicza i informacyjna (są jeszcze wolne miejsca)
Wizualizacja informacji (lista zamknięta - brak wolnych miejsc)
Estetyka a informacja (lista zamknięta - brak wolnych miejsc)
Literatura (są jeszcze wolne miejsca)

Ze względu na niewypełnienie limitu nie będzie uruchomiona:
Książka dla dzieci i młodzieży
Metodologia nauk


Pozdrawiam
Katarzyna Leśkiewicz

---------------------------------------------------------------------------------------

Wyniki rejestracji na przedmioty fakultatywne w semestrze zimowym 16/17 na II roku

Szanowni Państwo
W semestrze zimowym 16/17 zostaną uruchomione następujące przedmioty fakultatywne:

Wstęp do pragmatyki językowej
Emocje w zachowaniach informacyjnych
Zbiory specjalne i rynek antykwaryczny
Mała biblioteka publiczna w społeczności lokalnej

Od drugiego roku mogą Państwo oprócz obowiązkowego języka angielskiego rozpocząć naukę dowolnego języka od podstaw (sugerowany rosyjski) Nauka trwa przez trzy semstry i na koniec trzeciego semestru po zdaniu egzaminu otrzymują Państwo 4 ECTS (mogą być zaliczone jako ECTS z przedmiotów fakultatywnych dla III roku). Rejestracja do grup językowych organizowana przez JCJ odbywa się na początku września.


Pozdrawiam
Katarzyna Leśkiewicz

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją