Opłaty

Uchwała nr 104/VI/2014

Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
zasad udzielania zwolnień z opłat za świadczone usługi edukacyjne na
studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz jednolitych studiach
magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 82

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 14 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2013/2014, za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym, w roku akademickim 2015/2016

 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Zarządzenie nr 93

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 9 września 2013 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2013/2014
 

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie nr 89

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 2 września 2014 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez
studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce
w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym
Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat
za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających
wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów
rozpoczynających się w roku akademickim 2014/2015

 

Dla studentów, którzy rozpoczynają studia w roku akademickim 2015/2016

Zarządzenie nr 86

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016

 

 

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją