Pracownicy emerytowani

Profesor dr hab. Andrzej Linert

/image/image_gallery?uuid=e406bf67-e0ef-44fe-926a-54516ed4d7c9&groupId=1018808&t=1309859129909

Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim oraz habilitacja w UJ, specjalista w zakresie literatury polskiej i powszechnej, wiedzy o książce, historii teatru i źródeł informacyjnych.

Prowadzi badania w zakresie:

bibliografii, biografistyki, historii XX-wiecznych teatrów śląskich i żydowskich, dokumentacji działalności artystycznej regionalnych teatrów dramatycznych, lalkowych i amatorskich Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Profesor dr hab. Jacek Wojciechowski

Absolwent filologii polskiej WSP w Krakowie, Podyplomowego Studium Bibliotekarskiego POKKB i Studium Podyplomowego Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Doktorat, habilitacja i tytuł profesorski w dziedzinie nauk humanistycznych w UJ. Specjalista w zakresie bibliotekarstwa (zarządzania, marketing) oraz czytelnictwa. Bibliotekarz dyplomowany.

Prowadzi badania w zakresie:

komunikacji społecznej, czytelnictwa i kultury literackiej oraz bibliotekarstwa. Jego opracowania z zakresu organizacji bibliotek i marketingu należą w Polsce do unikatowych publikacji przedmiotowych.

 

dr Barbara Mauer-Górska

Absolwentka studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie bibliologii w UJ w 1999 roku;  praca w bibliotekarstwie w latach 1974-1980 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach, 1980-2000 w Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w oddziałach: informacyjno-bibliograficznym, opracowania rzeczowego, 1998-1999, kierownik biblioteki Wydziału Lekarskiego ŚAM w Zabrzu, 1999-2000 kierownik Oddziału Biblioteki Głównej ŚAM w Bytomiu, 2000-2012 w Instytucie INiB UJ starszy wykładowca prowadzący zajęcia w zakresie przedmiotów m.in. Budowa tezaurusa, Źródła informacyjne z nauk medycznych,  Zarządzanie zasobami bibliotecznymi, Języki informacyjno-wyszukiwawcze, Biblioteki wirtualne, Społeczeństwo informacyjne, Podstawy bibliotekarstwa i informacji, Usługi informacyjne bibliotek i ośrodków informacyjne oraz Seminarium licencjackie. Indywidualne staże badawcze: Health Sciences Library University at Buffalo (Stany Zjednoczone), Boltzman Institut w Uniwersytecie Wiedeńskim, Zentralbibliothek für Medizin w Kolonii (Niemcy). Autorka dwóch książek, Stanisław Kośmiński (1837-1883) lekarz, bibliotekarz i bibliograf, W-wa 2002; Biblioteki w ochronie i promocji zdrowia, Kraków 2012.

dr. hab. Maria Kocój, prof. UJ

 

 

 

Absolwentka BIN Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim oraz habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim, ekspert międzynarodowy w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, recenzent prac na stopnie naukowe kraju i za granicą, publikuje w renomowanych wydawnictwach zagranicznych.

dr. hab. Urszula Perkowska

 

 

 

 

 

Absolwentka Wydziału Historycznego UJ, doktor habilitowany nauk historycznych, znawca historii nauki i oświaty, archiwista b. z-ca kierownika Archiwum UJ.

Dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ

 

 

 

Absolwentka filologii polskiej UJ, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w UJ oraz habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim, specjalista w zakresie informacji naukowej i jej roli w komunikacji społecznej. Autorka pierwszych w Polsce opracowań o użytkownikach informacji naukowej, systemach ekspertowych i multimedialnych, elektronicznych czasopismach. Publikowała w renomowanych wydawnictwach zagranicznych i polskich. Kierownik europejskich grantów.

Dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ

 

 

 

 

Absolwent Wydział Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1959-1984 pracownik PAN w Krakowie, od 1976 docent, od 1984 pracownik UJ, od 1993 profesor UJ, doktor habilitowany nauk historycznych, 1989-97 poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, 1997-2001 Wiceminister Edukacji Narodowej.

Dr Jerzy Ronikier

 

 

 

 

Absolwent historii UJ, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w UJ, specjalista w zakresie roli książki i biblioteki w procesie komunikowania społecznego.

Dr hab. Alina Fitowa, prof. UJ

 

 

 

 

 

Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w WSP Kraków oraz habilitacja w Instytucie Historii PAN w Warszawie, specjalista w zakresie źródeł informacj.

Dr hab. Anna Sitarska, prof. UJ

 

 

Absolwentka BIN Uniwersytetu Warszawskiego, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim oraz habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizacja naukowa w zakresie metod systemowej analizy, opisu oraz projektowania informatyzacji bibliotecznych i bibliograficznych systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Staże w zakresie projektowania w Wielkiej Brytanii. Udział w projektowaniu pierwszych zastosowań komputerowych w bibliotekach polskich, w tym w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie oraz na Zamku Królewskim w Warszawie.

Prof. dr hab. Krystyna Bednarska-Ruszajowa

 

 

 

 

Absolwentka filologii polskiej UJ, doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych w UJ oraz habilitacja w Uniwersytecie Wrocławskim, specjalista w zakresie książki i biblioteki w procesie komunikacji społecznej, bibliografii, metodologii, autorka polskiej bibliografii bibliologicznej wydanej w Niemczech.

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją