Praktyki zawodowe

Studia stacjonarne Zarządzanie informacją

S1ST II rok studia rozpoczęte od r. akad. 2014/2015 lub później
Praktyka  (opcje do wyboru: ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa, i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację); 120 godzin; na wakacjach po I roku lub na II roku w 4 semestrze (wyjątkowo w trakcie trwania 3 semestru)
S2ST II rok - dla osób, które rozpoczęły studia w r. akad. 2014/25 lub 2015/2016
Praktyka profesjonalna (opcje do wyboru: ośrodki informacji, firmy infobrokerskie, biblioteki, archiwa, i inne ośrodki, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację), 120 godzin; na wakacjach po I roku lub na II roku w trakcie trwania 4 semestru (wyjątkowo w trakcie trwania 3 semestru)


Regulaminy: Studia stacjonarne Zarządzanie informacją


 Regulamin praktyk dla 2 roku studiów 1 i 2 stopnia


1. Praktyka powinna odbywać się w ośrodku informacji, firmie infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację.
2. Ostateczną decyzję o miejscu odbycia praktyki podejmuje opiekun praktyk. Niemniej student sam może sam znaleźć miejsce odbycia praktyki pod warunkiem, że uzyska ono akceptację opiekuna praktyk.
3. Jednorazowy pobyt w placówce, w której realizowana jest praktyka, nie może być krótszy niż 5 godzin.
4. Praktyki nie można odbywać w terminie zajęć.
5. Należy skontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia miejsca praktyki i odebrania: skierowania, programu praktyk oraz dziennika praktyk.
6. Termin i miejsce praktyk wakacyjnych należy uzgodnić najpóźniej do końca sesji letniej w czerwcu.
7. Bez konieczności odbywania praktyki zaliczenie otrzymują osoby, które przepracowały w ośrodku informacji, firmie infobrokerskiej, bibliotece, archiwum lub w innych jednostkach, w których gromadzi się, przetwarza i udostępnia informację, na stanowiskach związanych bezpośrednio z realizacją procesów zarządzania informacją, co najmniej 1 miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy w ciągu ostatnich 4 lat. W tym trybie zaliczenie praktyki uzyskuje się na podstawie stosownych zaświadczeń z zakładu pracy.
 

Regulaminy: Studia stacjonarne Instytutu Studiów Informacyjnych


Regulamin praktyk dla 3 roku studiów 1 stopnia


  1. Praktyka powinna odbywać się w bibliotece, w której wykorzystuje się komputer do opracowania materiałów bibliotecznych.
   2. O miejscu odbycia praktyki decyduje opiekun praktyk. Niemniej, student sam może znaleźć miejsce odbycia praktyki pod warunkiem, że uzyska ono akceptację opiekunki praktyk.
   3. Jednorazowy pobyt w bibliotece nie może być krótszy niż 5 godzin.
   4. Praktyki nie można odbywać w terminie zajęć.
   5. Należy skontaktować się z opiekunem praktyk w celu ustalenia miejsca praktyki i odebrania: skierowania, programu praktyk oraz dziennika praktyk.
   6. Termin i miejsce praktyk wakacyjnych należy uzgodnić najpóźniej do końca sesji letniej w czerwcu.
   7. Przedmiot zalicza się na podstawie „Dziennika praktyk" zawierającego opis zadań wykonywanych w bibliotece lub innej instytucji oraz oficjalnego poświadczenia obecności studenta na praktyce.
   Zasady zwalniania z praktyk (dotyczy studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo)
Praktyka: Opis dokumentów i organizacja biblioteki
•  zwalnia się osoby, które obecnie (w danym roku akademickim) są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach bibliotekarskich, przepracowały co najmniej 6 miesięcy i zajmują się opracowaniem dokumentów lub odbyły szkolenie wewnętrzne w oddziale opracowania;
-  zwalnia się osoby, które obecnie nie pracują w bibliotekach, ale przepracowały co najmniej 6 miesięcy na stanowisku bibliotekarskim w ciągu ostatnich 4 lat i zajmowały się opracowaniem dokumentów lub odbyły szkolenie wewnętrzne w bibliotece w zakresie opracowania dokumentów.
Zwalnianie z praktyk odbywa się na podstawie stosownych zaświadczeń z zakładu pracy.

Zgodnie z regulaminem praktyk zawodowych studenci mogą sami zaleźć miejsce ich odbycia. Poniższy spis krakowskich instytucji i firm może pomóc w wyborze miejsca praktyki osobom niezdecydowanym. Wymienione nazwy odnoszą się do ośrodków, które przyjmują studentów na praktykę, jeżeli na przeszkodzie nie staną, np. remont, przeprowadzka, urlop, choroba pracownika opiekującego się praktykantami lub zbyt duża liczba chętnych.

Irena Gruchała

OŚRODKI INFORMACYJNE (branża informacyjna)

Nazwa firmy/instytucji

 

"Accent School of Polish" Katarzyna Roś

ul. Kącik 10

30-549 Kraków

 

Kontakt: mgr Katarzyna Roś

tel.: 12 656 75 68

 

Expert Group sp. z o.o.

al. Gen. T. Bora Komorowskiego 25B

31-476 Kraków

 

Kontakt: Anna Malazdra

e-mail: anna.malazdra@expertgroup.ch

tel.: +48 501 128 877

 

Grupa Onet.pl SA

ul. G. Zapolskiej 44

30-126 Kraków

 

tel. 12 277 40 00

 

Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - dr hab. Filip Musiał

sekretariat: tel. 12 421 19 61

lub 12 426 21 35

e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl

 

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

 

Kontakt: Elżbieta Jakimek-Zapart

tel.: 12 426 21 35/37

e-mail: elajakimek@poczta.onet.pl

 

Krakinform Sp. z o.o.

Biuro Handlowe

ul. Wadowicka 14

30-415 Kraków

 

Kontakt: Członek zarządu - Lidia Kunowska-Kotyrba

tel: 12 269 02 26, 12 266 23 31

e-mail: biuro@krakinform.com.pl

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Rynek Główny 25
31-008 Kraków


Koordynator praktyk: Dorota Witczak
e-mail: d.witczak@mck.krakow.pl

 

 

Agencja Infobrokerska.pl

Ul. Masarska 16/16

31-539 Kraków

 

Kontakt: mgr Patrycja Hrabiec-Hojda

 

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Pracownia Bibliografii Bieżącej

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

 

Kontakt:

Dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca

tel.: 012 422 62 61

e-mail: anna.maria.gruca@uj.edu.pl

 

PRM Ltd. Sp. z o.o.

ul. Dekerta 24

30-703 Kraków

 

Kontakt: Bartłomiej Bańkowski, opiekun praktyki

Tel.: 12 618 90 00

info@pmrconsulting.com

 

Rafał Pasterczyk RP CONSULTING

ul. Siewna 23A/79

31-231 Kraków

 

Kontakt: Rafał Pasterczyk

tel.: 12 376 50 90

 

Solutions Group – Paweł Hojda

Ul. Masarska 16/16

31-539 Kraków

 

Supremum SEO Sp. z o.o.

Ul. Ślusarska 9/223

30-701 Kraków

 

Kontakt: Anna Świerczek

tel.: 12 444 14 86

e-mail: info@supremumseo.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Centrum Innowacji, Transferu, Technologii i Rozwoju Uniwersytetu

ul. Czapskich 4

31-110 Kraków

 

Kontakt: Koordynator Zespołu ds. Innowacji dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

tel.: 12 663 38 32

e-mail.: gabriela.konopka-cupiał@uj.edu.pl

 

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ

ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków


Kontakt: Agnieszka Bernas
Kierownik Sekcji Analiz Jakości Kształcenia
Uniwersytet Jagielloński
Tel.: 12 663 39 11
Faks: 12 663 39 35

Facebook: USDJK - UJ Jakość Kształcenia
a.bernas@uj.edu.pl; jakosc@uj.edu.pl
www.jakosc.uj.edu.pl

 

Centrum Zdalnego Nauczania  UJ  (które aktualnie administruje portalem UJ i platformą PEGAZ)

Kontakt:

Kierownik Centrum Halina Bojkowska
www.czn.uj.edu.pl
Rynek Główny 8
31-042 Kraków
tel. (012) 429-02-00

 

Biuro Ananliz Instytucjonalnych i Raportowania UJ 

Kontakt:

mgr Leszek Śliwa
e-mail: leszek.sliwa@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4/24
31-110 Kraków
tel. (012) 663-39-79

 

Cracow Concierge

Kontakt:

Michał Ejiofor
ul. Miodowa 26
tel. 514 524 687
www.cracow-concierge.com

 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej


Kontakt: Jakub Kruszelnicki - dyrektor
e-mail: kruszelnicki@transfer.edu.pl
tel. 12 628 2845

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

 

Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej

Ars Docendi UJ

ul. Straszewskiego 25/3

31-113 Kraków

 

Kontakt:

mgr Bożena Freund

tel. 12 663 39 82

Biuro Informacji i Analiz Naukowych Aneta Januszko -Szakiel

Rybna 32-061,

ul. Makowa 5

 

http://www.bian.pl

Dział Edukacji, Nauki i Badań

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

31-124 Kraków, ul. Rajska 1, pok. 243

 

Kontakt: renata.augustyn@rajska.info

www.rajska.info

tel. 00 – 48 – 12 37-52-285

Infobrokerska.pl

ul. Wadowicka 12/438

30-415 Kraków

 

(+48) 668 759 555

(+48) 503 666 166

info@infobrokerska.pl

 

 

 

ARCHIWA

Archiwum Nauki PAN i PAU

ul. św. Jana 26

31-018 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - dr Rita Majkowska

Tel.: (012) 423 23 28, (012) 422 82 63

e-mail: archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl lub

archiwum@pau.krakow.pl

Kuria Metropolitalna. Archiwum

31-004 Kraków

Ul. Franciszkańska 3

 

Kontakt:

Najlepiej skontaktować się osobiście.

tel. +48 12 628 81 32, +48 12 628 81 33

e-mail: archiwum@diecezja.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki. Archiwum Zakładowe

(klatka A, piwnice budynku)

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

Kontakt:

tel. 12 39 21 622, 12 39 21 449

fax 12 39 21 438

e-mail: archiwum@malopolska.uw.gov.pl

 

Muzeum Historyczne m. Krakowa. Biblioteka Naukowa i Archiwum

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - st. kustosz Maria Kwaśnik

tel.: (12) 619-23-25

e-mail: biblioteka@mhk.pl

 

Polska Prowincja Dominikanów. Archiwum

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor Archiwum - dr Ireneusz Wysokiński OP

tel.: (12) 423-16-13  w. 226

e-mail: archiwum@dominikanie.pl

Uniwersytet Jagielloński. Archiwum

Al. Mickiewicza 22

(wejście od ulicy Oleandry, budynek Biblioteki Jagiellońskiej, II piętro)

30-059 Kraków

 

Kontakt: e-mail: archiwum@uj.edu.pl

Tel.:(12) 663 35 35

Zamek Królewski na Wawelu. Archiwum

Wawel 5

31-001 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Zdzisława Jakosz-Chojnacka

e-mail: zdzislawa.chojnacka@wawel.org.pl

tel.: 12 422-51-55 w. 215, 245

 

                                       KSIĘGARNIE

Salon Książki „Muza"

Bronisława Górnisiewicz

ul. Królewska 47

30-040 Kraków

tel.: 12 633 29 79

 

                                   WYDAWNICTWA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków

 

Kontakt: mgr Rafał Bober

tel.: 12 421 84 40 w. 119

e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. w Krakowie.

ul. Kraszewskiego 10/4

30-110 Kraków

 

Kontakt: mgr Dominika Górecka-Kozyra

 

Wydawnictwo „Versita"

 

Kontakt: Magdalena Chilicka

e-mail: magda4@versita.com

 

 

Wydawnictwo "DeGruyter"

https://www.degruyter.com/

Zdalny tryb pracy

Kontakt: Marek Piasecki

e-mail: marek.piasecki@degruyter.com

 

 

 

Instytut Cervatesa im. Edwarda Mendozy w Krakowie. Biblioteka

Biblioteka proponuje terminy praktyk:

Opcja 1: praktyki czteromiesięczne (styczeń-kwiecień, maj-sierpień, lipiec-grudzień)

Opcja 2: praktyki semsestralne (styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień)

Adres: ul. Kanonicza 12

31-002 Kraków

tel. 12 424 06 02

Kierownik: Virtudes de la Riva Perez

Praktykant może uczestniczyć w darmowym kursie podstawowym języka hiszpańskiego.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Biblioteka Główna

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

Kontakt:

Dyrektor - mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz

tel.: 12 617 32 08

e-mail: ewa.lankosz@bg.agh.edu.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych. Biblioteka

ul. Smoleńsk 9

31-108 Kraków

 

Kontakt:

Dyrektor - mgr Jadwiga Wielgut-Walczak

tel. 12 292 62 77 wew. 49

e-mail: jwielgut-walczak@asp.krakow.pl

 

Biblioteka Jagiellońska

Al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

 

Kontakt:

Wicedyrektor ds. rozwoju - Krystyna Sanetra

tel. +48 12 663-3559

e-mail: krystyna.sanetra@uj.edu.pl

Stary gmach, p. 8.

 

Biblioteka Publiczna w Zielonkach. Biblioteka Główna

ul. Galicyjska 17 A

32-087 Zielonki

 

Kontakt:

Dyrektor - mgr Mariusz Zieliński

tel.: (12) 418 41 24 wew. 21 (recepcja)

 

 

Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. św.Maksymiliana Marii Kolbe. Biblioteka

Os. Złotego Wieku 36

31-618 Kraków

 

Kontakt:

tel.: (12) 648-44-00

e-mail: gimnazjum@gm37.krakow.pl

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Biblioteka. Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej

ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Kontakt:

Kierownik Piotr Molik

tel.: 12 252 44 11

e-mail: pmolik@afm.edu.pl

 

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 16

ul. Królowej Jadwigi 37b

30-209 Kraków

 

Kontakt:

Mgr Grażyna Twardowska

tel.: 797 301 016
e-mail:
kbp.filia16@kbp.krakow.pl

 

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 2

ul. Fałata 2

30-110 Kraków

 

Kontakt:

Opiekunka – mgr Renata Krężołek

tel.: 797 301 002

e-mail: kbp.filia2@kbp.krakow.pl

 

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Biblioteka Główna

ul. Królewska 59

30-084 Kraków

 

Kontakt:

Dyrektor Elżbieta Wszołek

tel.: 797 301 021

e-mail: dyrekcja@kbk.krakow.pl

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Biblioteka

ul. Lipowa 4, budynek B

30-702 Kraków

 

Kontakt: kierownik Magdalena Mazik

tel.: (12) 263 40 36

e-mail: mazik@mocak.pl

 

Nowohucka Biblioteka Publiczna

os. Stalowe 12

31-921 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Izabel Ronkiewicz-Brągiel

tel. 12 643-41-80  w. 20

tel. 12 644-11-15  w. 20

tel. 12 644-23-52  w. 20

e-mail: dyrektornhbp@biblioteka.krakow.pl

 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego. Biblioteka

ul. Straszewskiego 22

31-109 Kraków

 

Kontakt: kierownik - mgr Ewelina Poraj-Chlebowska

e-mail: ewelina@pwst.krakow.pl

tel.: 12 422 18 55 w. 18

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

al. F. Focha 39

30-119 Kraków

 

Kontakt: Kierownik Wydziału –

mgr Grażyna Kozak

tel.: 12-427-31-98 w. 16

 

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Główna. Dział Instrukcyjno-Metodtyczny

ul. Powroźnicza 2

30-307 Kraków

 

Kontakt: Instruktor PBP - mgr Zofia Seyrlhuber

tel.: 797 024 026 w. 16

e-mail: instruktorbp@op.pl

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Biblioteka. Oddział Informacji Naukowej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

 

Kontakt: mgr inż. Marzena Marcinek - Kierownik Oddziału Informacji Naukowej

e-mail: marcinek@biblos.pk.edu.pl
tel./fax: 12 628-29-51

 

Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki i Uniwersytet Jagielloński. Instytut Botaniki. Biblioteka

ul. Lubicz 46, budynek C

31-512 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Barbara Znamierowska

e-mail: b.znamierowska.botany.pl

tel.: 12 42 41 725 lub 12 42 41 710

 

 

Polska Akademia Umiejętności i Polska Akademia Nauk w Krakowie. Biblioteka Naukowa. Oddział Udostępniania Zbiorów

 ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Kontakt: mgr Wiesław Feldman - Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

tel.: 12 422 73 04, 12 422 29 15, 12 431 00 21 w. 29
e-mail: feldman@biblioteka.pau.krakow.pl

 

Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Główna

ul. Masarska 14

31-539 Kraków

 

Kontakt: mgr Joanna Muniak

tel.: 12-431-00-68

e-mail: bg@sbpkrakow.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny. Biblioteka Główna

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Elżbieta Golec-Nycz

tel.: 12 293 54 84

e-mail: golece@uek.krakow.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Nauk Przyrodniczych

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Renata Fortin

tel. (12) 664-67-02

renata.fortin@uj.edu.pl 

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Biblioteka Medyczna

ul. Medyczna 7

30-688 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Anna Uryga

tel. 12 658-02-72

e-mail: sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Biblioteka

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11

30-348 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Maria Pawłowska

tel.: 12 664 48 14

e-mail: ufmpawlo@if.uj.edu.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Biblioteka

ul. Gołębia 20

31-007 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Tadeusz Jodłowski

tel.: (012) 663-13-32

e-mail: tad.jodlowski@uj.edu.pl

 

 

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Biblioteka Wydziałowa

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Edyta Grzyb

tel.: 12 664 55 25

e-mail: edyta.grzyb@uj.edu.pl 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Biblioteka Główna

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków

 

Kontakt: Dział Komputeryzacji i Automatyzacji - mgr inż. Dorota Górska

tel.: 12 421 84 40 w. 316

e-mail: dorota.gorska@upj2.edu.pl

 

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Biblioteka Główna. Oddział Informacji Naukowej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor – dr Stanisław Skórka

tel.: 12 662 63 61

e-mail: stanislaw.skorka@libpost.up.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Biblioteka Główna.

Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

 

tel.: 12 662-40-32

e-mail: library@ur.krakow.pl

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

31-124 Kraków

 

Kontakt: kierownik – Ireneusz Ptaszak- Dział Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi,

p.240, II piętro, w godzinach od 8.00 do 13.00

tel.: 12 37 52 262

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

ul. Kapucyńska 2

31-113 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Anna Gawinek-Pisarczyk

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35. Biblioteka

ul. Mirtowa 2

30-698 Kraków

Kontakt:

 tel.: 12 – 654-90-77

e-mail: emedu@poczta.fm

 

 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Biblioteka

ul. Stradomska 4

31-058 Kraków

 

Kontakt: dr Wacław Umiński

tel.: (12) 4228877, wew. 238

e-mail: biblioteka@misjonarze.pl

 

OŚRODKI INFORMACYJNE (branża informacyjna)

Nazwa firmy/instytucji

 

"Accent School of Polish" Katarzyna Roś

ul. Kącik 10

30-549 Kraków

 

Kontakt: mgr Katarzyna Roś

tel.: 12 656 75 68

 

Expert Group sp. z o.o.

al. Gen. T. Bora Komorowskiego 25B

31-476 Kraków

 

Kontakt: Anna Malazdra

e-mail: anna.malazdra@expertgroup.ch

tel.: +48 501 128 877

 

Grupa Onet.pl SA

ul. G. Zapolskiej 44

30-126 Kraków

 

tel. 12 277 40 00

 

Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - dr hab. Filip Musiał

sekretariat: tel. 12 421 19 61

lub 12 426 21 35

e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl

 

Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie

ul. Reformacka 3

31-012 Kraków

 

Kontakt: Elżbieta Jakimek-Zapart

tel.: 12 426 21 35/37

e-mail: elajakimek@poczta.onet.pl

 

 

Krakinform Sp. z o.o.

Biuro Handlowe

ul. Wadowicka 14

30-415 Kraków

 

Kontakt: Członek zarządu - Lidia Kunowska-Kotyrba

tel: 12 269 02 26, 12 266 23 31

e-mail: biuro@krakinform.com.pl

 

Agencja Infobrokerska.pl

Ul. Masarska 16/16

31-539 Kraków

 

Kontakt: mgr Patrycja Hrabiec-Hojda

 

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. Pracownia Bibliografii Bieżącej

ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

 

Kontakt:

Dr hab. prof. IH PAN Anna Gruca

tel.: 012 422 62 61

e-mail: anna.maria.gruca@uj.edu.pl

 

PRM Ltd. Sp. z o.o.

ul. Dekerta 24

30-703 Kraków

 

Kontakt: Bartłomiej Bańkowski, opiekun praktyki

Tel.: 12 618 90 00

info@pmrconsulting.com

 

 

Rafał Pasterczyk RP CONSULTING

ul. Siewna 23A/79

31-231 Kraków

 

Kontakt: Rafał Pasterczyk

tel.: 12 376 50 90

 

Solutions Group – Paweł Hojda

Ul. Masarska 16/16

31-539 Kraków

 

 

Supremum SEO Sp. z o.o.

Ul. Ślusarska 9/223

30-701 Kraków

 

Kontakt: Anna Świerczek

tel.: 12 444 14 86

e-mail: info@supremumseo.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Centrum Innowacji, Transferu, Technologii i Rozwoju Uniwersytetu

ul. Czapskich 4

31-110 Kraków

 

Kontakt: Koordynator Zespołu ds. Innowacji dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał

tel.: 12 663 38 32

e-mail.: gabriela.konopka-cupiał@uj.edu.pl

 

Sekcja Analiz Jakości Kształcenia UJ

ul. Straszewskiego 25/14
31-113 Kraków


Kontakt: Agnieszka Bernas
Kierownik Sekcji Analiz Jakości Kształcenia
Uniwersytet Jagielloński
Tel.: 12 663 39 11
Faks: 12 663 39 35

Facebook: USDJK - UJ Jakość Kształcenia
a.bernas@uj.edu.pl; jakosc@uj.edu.pl
www.jakosc.uj.edu.pl

 

Centrum Zdalnego Nauczania  UJ  (które aktualnie administruje portalem UJ i platformą PEGAZ)

Kontakt:

Kierownik Centrum Halina Bojkowska
www.czn.uj.edu.pl
Rynek Główny 8
31-042 Kraków
tel. (012) 429-02-00

 

Biuro Ananliz Instytucjonalnych i Raportowania UJ 

Kontakt:

mgr Leszek Śliwa
e-mail: leszek.sliwa@uj.edu.pl

ul. Czapskich 4/24
31-110 Kraków
tel. (012) 663-39-79

 

Cracow Concierge

Kontakt:

Michał Ejiofor
ul. Miodowa 26
tel. 514 524 687
www.cracow-concierge.com

 

Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej


Kontakt: Jakub Kruszelnicki - dyrektor
e-mail: kruszelnicki@transfer.edu.pl
tel. 12 628 2845

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

ARCHIWA

Archiwum Nauki PAN i PAU

ul. św. Jana 26

31-018 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - dr Rita Majkowska

Tel.: (012) 423 23 28, (012) 422 82 63

e-mail: archiwum@archiwum-nauki.krakow.pl lub

archiwum@pau.krakow.pl

Kuria Metropolitalna. Archiwum

31-004 Kraków

Ul. Franciszkańska 3

 

Kontakt:

Najlepiej skontaktować się osobiście.

tel. +48 12 628 81 32, +48 12 628 81 33

e-mail: archiwum@diecezja.pl

Małopolski Urząd Wojewódzki. Archiwum Zakładowe

(klatka A, piwnice budynku)

ul. Basztowa 22

31-156 Kraków

 

Kontakt:

tel. 12 39 21 622, 12 39 21 449

fax 12 39 21 438

e-mail: archiwum@malopolska.uw.gov.pl

 

Muzeum Historyczne m. Krakowa. Biblioteka Naukowa i Archiwum

Rynek Główny 35

31-011 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - st. kustosz Maria Kwaśnik

tel.: (12) 619-23-25

e-mail: biblioteka@mhk.pl

 

Polska Prowincja Dominikanów. Archiwum

ul. Stolarska 12

31-043 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor Archiwum - dr Ireneusz Wysokiński OP

tel.: (12) 423-16-13  w. 226

e-mail: archiwum@dominikanie.pl

Uniwersytet Jagielloński. Archiwum

Al. Mickiewicza 22

(wejście od ulicy Oleandry, budynek Biblioteki Jagiellońskiej, II piętro)

30-059 Kraków

 

Kontakt: e-mail: archiwum@uj.edu.pl

Tel.:(12) 663 35 35

Zamek Królewski na Wawelu. Archiwum

Wawel 5

31-001 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Zdzisława Jakosz-Chojnacka

e-mail: zdzislawa.chojnacka@wawel.org.pl

tel.: 12 422-51-55 w. 215, 245

 

                                       KSIĘGARNIE

Salon Książki „Muza"

Bronisława Górnisiewicz

ul. Królewska 47

30-040 Kraków

tel.: 12 633 29 79

 

                                   WYDAWNICTWA

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków

 

Kontakt: mgr Rafał Bober

tel.: 12 421 84 40 w. 119

e-mail: wydawnictwo@upjp2.edu.pl

Wydawnictwo Otwarte Sp. z o.o. w Krakowie.

ul. Kraszewskiego 10/4

30-110 Kraków

 

Kontakt: mgr Dominika Górecka-Kozyra

 

Wydawnictwo „Versita"

 

Kontakt: Magdalena Chilicka

e-mail: magda4@versita.com

 

 

Biblioteki

 

Instytut Cervatesa im. Edwarda Mendozy w Krakowie. Biblioteka

Biblioteka proponuje terminy praktyk:

Opcja 1: praktyki czteromiesięczne (styczeń-kwiecień, maj-sierpień, lipiec-grudzień)

Opcja 2: praktyki semsestralne (styczeń-czerwiec, lipiec-grudzień)

Adres: ul. Kanonicza 12

31-002 Kraków

tel. 12 424 06 02

Kierownik: Virtudes de la Riva Perez

Praktykant może uczestniczyć w darmowym kursie podstawowym języka hiszpańskiego.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Biblioteka Główna

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

 

Kontakt:

Dyrektor - mgr Ewa Dobrzyńska-Lankosz

tel.: 12 617 32 08

e-mail: ewa.lankosz@bg.agh.edu.pl

 

Akademia Sztuk Pięknych. Biblioteka

ul. Smoleńsk 9

31-108 Kraków

 

Kontakt:

Dyrektor - mgr Jadwiga Wielgut-Walczak

tel. 12 292 62 77 wew. 49

e-mail: jwielgut-walczak@asp.krakow.pl

 

Biblioteka Jagiellońska

Al. Mickiewicza 22

30-059 Kraków

 

Kontakt:

Wicedyrektor ds. rozwoju - Krystyna Sanetra

tel. +48 12 663-3559

e-mail: krystyna.sanetra@uj.edu.pl

Stary gmach, p. 8.

 

Biblioteka Publiczna w Zielonkach. Biblioteka Główna

ul. Galicyjska 17 A

32-087 Zielonki

 

Kontakt:

Dyrektor - mgr Mariusz Zieliński

tel.: (12) 418 41 24 wew. 21 (recepcja)

 

 

Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. św.Maksymiliana Marii Kolbe. Biblioteka

Os. Złotego Wieku 36

31-618 Kraków

 

Kontakt:

tel.: (12) 648-44-00

e-mail: gimnazjum@gm37.krakow.pl

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Biblioteka. Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej

ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

 

Kontakt:

Kierownik Piotr Molik

tel.: 12 252 44 11

e-mail: pmolik@afm.edu.pl

 

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 16

ul. Królowej Jadwigi 37b

30-209 Kraków

 

Kontakt:

Mgr Grażyna Twardowska

tel.: 797 301 016
e-mail:
kbp.filia16@kbp.krakow.pl

 

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Filia nr 2

ul. Fałata 2

30-110 Kraków

 

Kontakt:

Opiekunka – mgr Renata Krężołek

tel.: 797 301 002

e-mail: kbp.filia2@kbp.krakow.pl

 

Krowoderska Biblioteka Publiczna. Biblioteka Główna

ul. Królewska 59

30-084 Kraków

 

Kontakt:

Dyrektor Elżbieta Wszołek

tel.: 797 301 021

e-mail: dyrekcja@kbk.krakow.pl

 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Biblioteka

ul. Lipowa 4, budynek B

30-702 Kraków

 

Kontakt: kierownik Magdalena Mazik

tel.: (12) 263 40 36

e-mail: mazik@mocak.pl

 

Nowohucka Biblioteka Publiczna

os. Stalowe 12

31-921 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Izabel Ronkiewicz-Brągiel

tel. 12 643-41-80  w. 20

tel. 12 644-11-15  w. 20

tel. 12 644-23-52  w. 20

e-mail: dyrektornhbp@biblioteka.krakow.pl

 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego. Biblioteka

ul. Straszewskiego 22

31-109 Kraków

 

Kontakt: kierownik - mgr Ewelina Poraj-Chlebowska

e-mail: ewelina@pwst.krakow.pl

tel.: 12 422 18 55 w. 18

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

al. F. Focha 39

30-119 Kraków

 

Kontakt: Kierownik Wydziału –

mgr Grażyna Kozak

tel.: 12-427-31-98 w. 16

 

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Główna. Dział Instrukcyjno-Metodtyczny

ul. Powroźnicza 2

30-307 Kraków

 

Kontakt: Instruktor PBP - mgr Zofia Seyrlhuber

tel.: 797 024 026 w. 16

e-mail: instruktorbp@op.pl

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Biblioteka. Oddział Informacji Naukowej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

 

Kontakt: mgr inż. Marzena Marcinek - Kierownik Oddziału Informacji Naukowej

e-mail: marcinek@biblos.pk.edu.pl
tel./fax: 12 628-29-51

 

Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki i Uniwersytet Jagielloński. Instytut Botaniki. Biblioteka

ul. Lubicz 46, budynek C

31-512 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Barbara Znamierowska

e-mail: b.znamierowska.botany.pl

tel.: 12 42 41 725 lub 12 42 41 710

 

 

Polska Akademia Umiejętności i Polska Akademia Nauk w Krakowie. Biblioteka Naukowa. Oddział Udostępniania Zbiorów

 ul. Sławkowska 17

31-016 Kraków

Kontakt: mgr Wiesław Feldman - Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów

tel.: 12 422 73 04, 12 422 29 15, 12 431 00 21 w. 29
e-mail: feldman@biblioteka.pau.krakow.pl

 

Śródmiejska Biblioteka Publiczna w Krakowie. Biblioteka Główna

ul. Masarska 14

31-539 Kraków

 

Kontakt: mgr Joanna Muniak

tel.: 12-431-00-68

e-mail: bg@sbpkrakow.pl

 

Uniwersytet Ekonomiczny. Biblioteka Główna

ul. Rakowicka 27

31-510 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Elżbieta Golec-Nycz

tel.: 12 293 54 84

e-mail: golece@uek.krakow.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Biblioteka Nauk Przyrodniczych

ul. Gronostajowa 7

30-387 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Renata Fortin

tel. (12) 664-67-02

renata.fortin@uj.edu.pl 

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Biblioteka Medyczna

ul. Medyczna 7

30-688 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Anna Uryga

tel. 12 658-02-72

e-mail: sekretariat@bm.cm-uj.krakow.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Biblioteka

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 11

30-348 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Maria Pawłowska

tel.: 12 664 48 14

e-mail: ufmpawlo@if.uj.edu.pl

 

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Polonistyki. Biblioteka

ul. Gołębia 20

31-007 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Tadeusz Jodłowski

tel.: (012) 663-13-32

e-mail: tad.jodlowski@uj.edu.pl

 

 

Uniwersytet Jagielloński. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Biblioteka Wydziałowa

ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4

30-348 Kraków

 

Kontakt: Kierownik - mgr Edyta Grzyb

tel.: 12 664 55 25

e-mail: edyta.grzyb@uj.edu.pl 

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Biblioteka Główna

ul. Bobrzyńskiego 10

30-348 Kraków

 

Kontakt: Dział Komputeryzacji i Automatyzacji - mgr inż. Dorota Górska

tel.: 12 421 84 40 w. 316

e-mail: dorota.gorska@upj2.edu.pl

 

 

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. Biblioteka Główna. Oddział Informacji Naukowej

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor – dr Stanisław Skórka

tel.: 12 662 63 61

e-mail: stanislaw.skorka@libpost.up.krakow.pl

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Biblioteka Główna.

Al. Mickiewicza 24/28

30-059 Kraków

 

tel.: 12 662-40-32

e-mail: library@ur.krakow.pl

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1

31-124 Kraków

 

Kontakt: kierownik – Ireneusz Ptaszak- Dział Szkoleń i Współpracy z Małopolskimi Bibliotekami Publicznymi,

p.240, II piętro, w godzinach od 8.00 do 13.00

tel.: 12 37 52 262

 

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie

ul. Kapucyńska 2

31-113 Kraków

 

Kontakt: Dyrektor - mgr Anna Gawinek-Pisarczyk

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 35. Biblioteka

ul. Mirtowa 2

30-698 Kraków

Kontakt:

 tel.: 12 – 654-90-77

e-mail: emedu@poczta.fm

 

 

Zgromadzenie Księży Misjonarzy. Biblioteka

ul. Stradomska 4

31-058 Kraków

 

Kontakt: dr Wacław Umiński

tel.: (12) 4228877, wew. 238

e-mail: biblioteka@misjonarze.pl

 

 

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją