Prace magisterskie - prof. dr hab. Stanisław Grzeszczuk

Prace magisterskie w latach 1987 - 1995

Objaśnienie sygnatur: B – bibliotekoznawstwo, H – historia książki, I – informacja naukowa; 93 – 1993 rok obrony; 5 – numer pozycji w danym roku.

 

1.  

BATKO EWA

Działalność wydawnicza w zakresie piśmiennictwa staropolskiego w Galicji w latach 1800 - 1918.

H-87-11

 

2.  

HULAK EWA

Bibliografia przedmiotowa Wacława Potockiego.

H-87-4

3.  

JASKÓŁKOWSKA MAŁGORZTA

Jan Czubek. Życie i działalność (1849-1932).

H-87-5

 

4.  

KUPIEC EWA

Popularyzacja twórczości Wacława Potockiego w PRL. Bibliografia podmiotowa.

H-87-9

5.  

MACHAJ BARBARA

Kalendarium życia i twórczości Łukasza Opalińskiego (1612 - 1662).

H-87-6

6.  

TKACZYK EWA

Bibliografia reprodukcji portretów pisarzy polskich z XVI i XVII wieku.

H-87-7

7.  

ZAWADA MARTA  

Teksty Wacława Potockiego w rękopisach bibliotek krakowskich.

H-87-8

8.  

 KAMIŃSKA DOROTA   

Problematyka dawnej książki i literatury na łamach czasopism wydawanych przez polskie biblioteki naukowe.

H-88-21

9.  

KĘSEK KRYSTYNA

Problematyka dawnej książki i literatury na łamach czasopism biblio- i księgoznawczych. ("Studia o Książce", "Bibliotekarz", "Roczniki Biblioteczne", "Przegląd Biblioteczny").

H-88-19

10.  

NOWAK ELŻBIETA

Problematyka dawnej książki na łamach "Pamiętnika literackiego".

B-88-1

11.  

STAŚKO EWA 

Recepcja twórczości Łukasza Górnickiego od XVI do pierwszej połowy XIX wieku.

H-88-20

12.  

CITAK MARIA

Materiały do biografii i twórczości wybranych pisarzy staropolskich w rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej.

H-89-15

13.  

FOSSA JOLANTA 

"Treny" Jana Kochanowskiego. Monografia bibiograficzna.

H-89-13

14.  

GRZYB MAŁGORZATA

Reklama książki w czasopismach polskich schyłku XVIIIw.: na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Gazecie Warszawskiej i Korespondencie Warszawskim w latach 1796-1800.

H-89-6

 

15.  

KAJOR KRYSTYNA

Reklama książki na łamach "Kuriera Polskiego" w latach 1730-1760.

H-89-7

 

16.  

LISOWSKA - NAVARRO MAŁGORZATA

Ogłoszenia księgarsko - wydawnicze na łamach czasopism krakowskich i lwowskich XVIII wieku.

H-89-5

17.  

PAŁUCKA EWA    

Wacław Potocki. Kalendarium życia i twórczości.

H-89-10

18.  

WĘGLARZ ANNA  

Przewodnik bibliograficzny po biografiach i charakterystykach bibliotekarzy i księgoznawców polskich.

I-89-2

19.  

ZIELIŃSKA IRENA    

Przewodniki po Krakowie 1603 - 1900.

H-89-14

20.  

BOROWICZ DONATA   

Stan wiedzy o dziejach książki polskiej w czasach stanisławowskich.

H-90-5

21.  

SOWIŃSKA JADWIGA  

Józef Jerzy Matyaszowski, tarnowski drukarz z przełomu XVIII i XIX wieku.

H-90-2

22.  

SZCZECH DANUTA

Książka, biblioteka, czytelnictwo w pamiętnikach czasów saskich.

H-90-4

23.  

CZYŻ-GAWEŁ RENATA 

Problematyka bibliologiczna na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1777-1779.

B-91-17

24.  

DĘBSKA ELŻBIETA

Adam Naruszewicz w sądach współczesnych i potomnych.

H-91-11

 

25.  

KUCHARSKA ANNA

Reklama polskich utworów dramatycznych na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1774-1795.

H-91-14

26.  

ŁUCKA ZOFIA

Ekslibrisy autorów polskich XVIII wieku.

H-91-15

27.  

MALISZEWSKA DOMINIKA  

Działalność reklamowa Piotra Dufoura na łamach  „Gazety Warszawskiej" w latach 1775-1796.

H-91-18

28.  

MROZEK JOANNA 

Działalność reklamowa Michała Grolla na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1774-1783.

H-91-17

29.  

NICZYPEROWICZ KATARZYNA

Problematyka bibliologiczna na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1774-1776.

B-91-18

30.  

SKREJKO MAGDALENA 

Reklama książki literackiej na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1786-1795.

H-91-16

31.  

WŁODEK MARZENA  

Działalność reklamowa Ignacego Grebla w latach 1772-1790.

H-91-13

32.  

BUĆ ANNA   

Reklama wydawnicza i księgarska piśmiennictwa polskiego na łamach "Wiadomości Warszawskich" w latach 1770-1773.

H-95-12

33.  

DZIOB BARBARA 

Działalność reklamowa drukarni Jezuitów na łamach "Wiadomości Warszawskich" i "Gazety Warszawskiej" w latach 1764-1785.

H-95-13

34.  

KIERCZAK ANNA 

Działalność reklamowa Jana Augusta Posera na łamach "Wiadomości Warszawskich" i "Gazety Warszawskiej" w latach 1769-1792.

H-95-8

35.  

KRAWIEC AGNIESZKA 

Reklama utworów polskich pisarzy oświeceniowych w "Gazecie Warszawskiej" w latach 1764-1795.

H-95-9

36.  

NAWOJOWSKA JOANNA 

Działalność reklamowa Michała Grölla na łamach "Wiadomości Warszawskich" i "Gazety Warszawskiej" w latach 1764-1778.

H-95-10

37.  

RYBARCZYK AGNIESZKA

Reklama wydawnicza i księgarska piśmiennictwa polskiego na łamach "Wiadomości Warszawskich" w latach 1764-1769.

H-95-4

38.  

ZIELIŃSKA AGNIESZKA

Reklama wydawnicza i księgarska piśmiennictwa polskiego na łamach "Gazety Narodowej i Obcej".

H-95-7

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją