Struktura Instytutu Studiów Informacyjnych


I. ZAKŁAD INFORMACJI NAUKOWEJ

Kierownik: dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ

II. ZAKŁAD METODOLOGII BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

Kierownik: dr hab. Remigiusz Sapa, prof. UJ

III. ZAKŁAD KSIĄŻKI I JEJ FUNKCJI W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM

Kierownik: dr hab. Anna Gruca, prof. UJ (p.o. kierownika prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk)


IV. ZAKŁAD ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ

Kierownik: prof. dr hab. Wiesław Babik


V. KOORDYNATOR KIERUNKU : Zarządzanie informacją

  mgr Ewa Jargus-Kowalczyk - studia stacjonarne I i II stopnia
  e-mail: ewa.jargus@uj.edu.pl
  telefon: (012) 664-58-46
  fax: (012) 664-58-54

  oraz obsługa administracyjna studiów:
  Elektroniczne przetwarzanie informacji, studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

 

VI. SEKRETARIAT OGÓLNY

  Katarzyna Tlałka
  e-mail: katarzyna.tlalka@uj.edu.pl
  telefon: (012) 664-55-30
  fax: (012) 664-58-54

 

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją