Studia III stopnia (doktoranckie) bibliologia i informatologia

Stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) w DZIEDZINIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, w dyscyplinie BIBLIOLOGIA I INFORMATOLOGIA trwają cztery lata i służą rozwojowi naukowemu doktorantów, nabyciu umiejętności dydaktycznych, przygotowaniu publikacji naukowych wymaganych w przewodzie doktorskim i przygotowaniu do samych egzaminów doktorskich, a przede wszystkim pracy nad rozprawą doktorską.

Studia III stopnia są prowadzone przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z wykorzystaniem potencjału pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w zakresie bibliologii i informatologii.

Więcej informacji pod adresem: www.wzks.uj.edu.pl/pl_PL/doktoranci

Na skróty

Terminarz sesji letniej
Ogłoszenia
Linki

Zapraszamy na studia

Studia zarządzanie informacją